Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Úspešný prvý ročník projektu ZF UNIVERZITA v spolupráci s fakultou sa skončil slávnostným záverečným stretnutím študentov, vedenia ZF a vedenia fakulty dňa 18. apríla 2018 v priestoroch fakulty.

V rámci projektu riadiaci pracovníci ZF odovzdávali svoje skúsenosti počas vopred naplánovaných prednášok študentom fakulty z rôznych študijných programov a z rôznych ročníkov. Študenti mali možnosť navštíviť závod v Trnave a v Leviciach a overiť získané informácie poskytnuté na prednáškach v praxi.

Prví absolventi projektu ZF UNIVERZITY na záverečnom stretnutí prevzali z rúk vedenia spoločnosti certifikáty o účasti a spomienkové predmety.

ZF je v intenzívnom kontakte s fakultou a ponúka študentom spoluprácu v rôznych formách, či už ide o spoluprácu pri vypracovaní záverečnej práce, prípadne má študent možnosť získať pracovné skúsenosti absolvovaním platenej stáže v letných mesiacoch alebo po ukončení štúdia získať pracovnú ponuku adekvátnu absolventovi technickej univerzity.

Tešíme sa na nových študentov, ktorí sa prihlásia do II. ročníka tohto projektu v ak. roku 2018/19.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o chrane osobných údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte prosím garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.