Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave ako člen projektového konzorcia, získala projekt v rámci zahraničnej schémy EIT KIC Raw Materials. Koordinátorom projektu je Fakulta ekonómie Univerzity v Miskolci, a v spolupráci s projektovými partnermi MTF STU, Európskou federáciou Geológov, Technickou univerzitou Politechnika Slaska a Vysokým učením technickým v Brne sa vo výskumnom projekte ProSkill budú venovať rozvoju kompetencií študentov a ich vedomostí a zároveň rozvoju schopností pedagógov v rámci nových a inovatívnych učebných techník. Koordinátorom projektu ProSkill za MTF STU je Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov spolu s prodekanom pre zahraničné projekty a zahraničné vzťahy. Projekt bude riešený za účasti riešiteľov z ústavov UPIM, UIAM, UVPT a Centra jazykov, humanitných vied a akademického športu.