Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rektor STU, magnificencia Báleš, podpísal Zmluvu o spolupráci medzi STU a Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas/Santa Clara, Kuba. Spolupráca v budúcnosti sa bude orientovať na mobility študentov a pracovníkov univerzít, ako aj iniciovanie spoločných projektov. Kubánskym predstaviteľom, profesorovi Angel Silvio Machado Rodriguezovi, dekanovi Strojníckej fakulty a Norge Isaias Coello Machadovi zmluvu odovzdal dňa 23.07.2010 prorektor Finka, ktorý s hosťami zotrval v priateľskom rozhovore.