Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Fakulty organizácie a informatiky vo Varazdine Záhrebskej univerzity (Chorvátska republika) - prof. Tihomir Hunjak, PhD. a dekan MTF STU so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  podpísali dňa 23.10.2007 vo Varazdine Zmluvu o spolupráci medzi oboma inštitúciami. Obsahom tejto zmluvnej spolupráce sú: mobility študentov, doktorandov a pedagógov, spoločné postupy pri získavaní grantov (národnych aj EÚ) a organizovanie medzinárodných konferencií, sympozií, seminárov a kolokvií.