Prejsť na obsah
O výučbovom stredisku Brezno

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, je jednou z fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti fakulta otvára akreditované Výučbové stredisko v Brezne, kde študenti môžu študovať prvé dva semestre, v ďalších semestroch pokračujú vo výučbe na fakulte v Trnave.

Výhodou štúdia na Výučbovom stredisku pre študentov z banskobystrického regiónu sú nízke náklady na štúdium (cestovné náklady, náklady na ubytovanie v internáte, náklady na stravu..), ale aj individuálny prístup vyučujúcich ku študentom a študenti tak dosahujú výborné výsledky, ktorých výsledkom je aj často pridelené prospechové štipendium.

Študenti fakulty sa priamo zapájajú do výskumnej činnosti a praxe v okolitých priemyselných podnikoch, čím nadobúdajú praktické skúsenosti a vedomosti, užitočné pre budúce uplatnenie študenta v zamestnaní. 

MTF STU so sídlom v Trnave ako prvá univerzita získala finančný grant na zriadenie univerzitného výskumného parku na Slovensku, študenti tak majú príležitosť využiť skúsenosti a poznatky získané počas štúdia vo svojej budúcnosti, či už budú pracovať v priemyselnej alebo výskumnej sfére.

Uchádzači, ktorí majú záujem o štúdium na  Výučbovom stredisku si môžu podať prihlášku do konca marca (I. kolo prijímacieho konania), alebo do konca júla (II. kolo prijímacieho konania).

Elektronická prihláška a všetky potrebné informácie, sú v aktuálnom čase vždy zverejnené na www.mtf.stuba.sk (sekcia: informácie pre uchádzačov).

"Naši študenti vedia, že sa musia učiť, ale odmenou je im zaistená budúcnosť".

Učebne výučbového strediska MTF Brezno (VS MTF STU Brezno) sa nachádzajú v priestoroch Strednej odbornej školy techniky a služieb (SOŠ TaS), vstup do výučbového strediska sa nachádza v priestoroch SOŠ TaS oproti Pošty, cca. 450 metrov (6 min.) od centra námestia.

 

Výučbové stredisko MTF STU Brezno
Ul. Boženy Němcovej 26,
977 01 Brezno

Tel.:
+421 908 674 054 - Vedúci  VS
+421 908 674 056 - Sekretariát

Email:
breznovs@gmail.com