Prejsť na obsah
Dianie na MTF
MESIAC DÁTUM AKCIA GARANT
január 16.1. Novoročné stretnutie OPOM
20.1. Stretnutie s rektorom a prorektormi STU na MTF k výzvam na podávanie projektov Horizont 2020  
29.1. Deň otvorených dverí OAKČ
 
február 3.2.-7.2. Týždeň doktorandov OAKČ
4.2. Medzinárodný deň boja proti rakovine na MTF STU - odb. prednáška + prezentácie na všetkých pavilónoch fakulty OPOM
12.2.

Otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby

 
24.2. Rozhovory s praxou X. - Ing. Andrej VRÁBEL zo spoločnosti SOVA Digital a.s. v Bratislave: "Využívanie SW v rámci koncepcie Digitálny podnik - praktické riešenia  
 
marec 12.3. JOB DAY OAKČ
20.3. ŠVOČ OAKČ
24.3.-28.3. Týždeň knihy na MTF STU OPOM
 
apríl 4.4. Deň MTF STU OPOM
9.4. ESAB 2013  
10.4.-11.4. ECIC 2014 - The 6th European Conference on Intellectual Capital MTF STU
24.4. Doktorandská konferencia LEKA
25.4.-26.4. Festival of Science - European Forum for Innovation 2014 UPIM
 
máj 15.5. Stretnutie s bývalými zamestnancami  
19.5.-21.5. International Doctoral Seminar Zielona Gora 2014 OAKČ
20.5-23.5. TECHFÓRUM 2014 - Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra OPOM
  Výstava fotografií a prezentácií MTF STU v meste Trnava OPOM
26.5. ESAB 2014 UVTE
 
jún 25.-26.6. zápisy do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na MTF OAKČ
 
júl 7.7.-11.7. Promócie - inžiniersky stupeň OAKČ
18.7. filmový festival na MTF STU OPOM
 
august - Stretnutie členov Banky kvality - Alumni MTF STU doc. Vidová + OPOM
28.8. Podpis zmluvy na ďalšiu etapu výstavby UVP -
Vedeckého pracoviska Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov s laboratóriami
 
 
september 4.9.-5.9. Letná škola mladých mechatronikov UIAM a UVSM
3.9.-6.9. Forming 2014 UVTE
10.9. Slávnostné zahájenie 2.etapy výstavby UVP  
11.9. LUS - letná univerzita študentov OAKČ + OPOM
26.9. Noc výskumníkov - účasť MTF STU OPOM + ústavy MTF
29.9.-3.10. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne - účasť MTF STU  
 
október 23.10. Energetické zdroje regiónov - konferencia TTSK  
 
november 10.11. Imatrikulácia študentov OAKČ
18.11. Prezentačné dni podnikov OAKČ
25.11. Udeľovanie Dr. h. c. OAKČ
 
december 4.12. Šachový turnaj o Pohár dekana MTF STU  
5.12. Vianočný bazár doc. Vidová + PORO
6.12. Mikuláš pre deti zamestnancov MTF STU OPOM + zam. rada
12.12. Vianočná kapustnica - pozvanie dekana MTF STU pre zamestnancov fakulty