Prejsť na obsah
medzinárodných aktivitách

Študent MTF STU je povinný pred odchodom do zahraničia nahlásiť svoju mobilitu (akúkoľvek mobilitu) na zahraničné oddelenie fakulty M. Rešetkovej, MBA.

Študent - doktorand je okrem toho povinný v súlade so Študijným poriadkom STU nahlásiť mobilitu u študijnej referentky pre doktorandské štúdium a doložiť požadované doklady.