Prejsť na obsah
medzinárodných aktivitách

Termín podávania prihlášok na Erasmus+ mobility pre akademický rok 2017/2018 bude od 1.12.2016 do 31.1.2017 (v systéme AIS STU:
"Portál študenta" v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt")