Prejsť na obsah
medzinárodných aktivitách

Termín podávania prihlášok na Erasmus+ mobility pre akademický rok 2018/2019 bude od 15.11.2017 do 31.1.2018 (v systéme AIS STU: „Portál študenta“ v aplikácii „Podanie prihlášky na výmenný pobyt“)