Prejsť na obsah
medzinárodných aktivitách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR mapuje záujem o štipendijné pobyty na Kube v akademickom roku 2016/2017 na základe dohody medzi ministerstvami školstva SR a Kuby (dohody nie sú publikované: http://www.minedu.sk/kuba/).

Pobyty sú určené: študentom, učiteľom a výskumným pracovníkom

Štipendijné  pobyty: rôzne druhy

Termín pobytov: 2 štvrťrok 2017

Jazyk: španielsky (možnosti plnenia dohody kubánskou stranou v anglickom jazyku sú obmedzené), možnosť krátkeho kurzu španielskeho jazyka

Náklady: hradené z SVK-kubánskeho účtu (štúdium, celkový pobyt, cestovné náklady)

Odporúčané ŠO/oblasti: španielsky jazyk, súčasné dejiny Kuby, umenie, história umenia, sociálna komunikácia, historické a kubánske sociokultúrne antropologické štúdie, manažment turizmu, mestské plánovanie, sociálne bývanie, komunitný kultúrny rozvoj, obnova a rehabilitácia architektonického dedičstva, ochrana historických pamiatok, interdisciplinárne štúdie o Latinskej Amerike, Karibiku a Kube, medicína, biomedicína, biotechnológie, farmácia, geológia, environmentalistika, biológia, biochémia, klinická biochémia, poľnohospodárstvo, potravinárske technológie, energetika, informatika, informačné technológie, banské inžinierstvo, ďalšie technické odbory a pod.

 MŠVVaŠ SR musí do 15. 7. 2016 zmapovať záujem SVK vysokých škôl a univerzít. Po schválení kubánskou stranou, SAIA vypíše výberové konania.

V prípade záujmu  vycestovať na štipendijný pobyt, je potrebné sa nahlásiť na mailovú adresu maria.resetkova@stuba.sk v nasledovnej forme: priezvisko a meno, ID študenta, študijný program, ročník štúdia v ak.roku 2015/16.  Termín - najneskôr do 10. júla 2016.