Prejsť na obsah
medzinárodných aktivitách

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie ponúka štipendiá pre absolventov vysokých škôl v Strednej a Východnej Európe. Termín podávania prihlášok je do 1.8.2016. Informácie pre Slovenskú republiku spolu s kontaktnými údajmi nájdete na: https://www.dbu.de/2613.html

DBU poskytuje taktiež možnosť spolufinancovania ekologických projektov. Bližšie informácie sú dostupné na https://www.dbu.de/2544.html.