Prejsť na obsah
O Univerzitnom vedeckom parku (UVP)
ciele podpis_zmluvy fotogaleria_z_podpisu
logo_uvp publikacia_uvp vizualizacia
kick_off_meeting
fotogaleria_z_vystavby_uvp1 fotogaleria_z_vystavby_uvp2
v_mediach

Prvý univerzitný výskumný park na Slovensku je na MTF STU

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Dušan Čaplovič podpísal prvý univerzitný výskumný park na Slovensku - na MTF STU.

Včera popoludní, dňa 13.03.2013 bola podpísaná zmluva medzi ministrom Čaplovičom a rektorom STU Róbertom Redhammerom o nenávratnom finančnom príspevku v hodnote  viac ako 42 miliónov EUR pre Univerzitný výskumný park na MTF STU ako prvú výskumnú inštitúciu tohto druhu na Slovensku.
Projekt je primárne zameraný na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Súčasťou projektu sú aj dve nové budovy pre potreby výskumu, situované do areálu na Bottovej ulici.

Projekt bol pripravený v spolupráci MTF STU, HZDR Dresden-Rossendorf, IFW Dresden, TU Ilmenau v dvoch súťažných výzvach v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, s výberovými kritériami na predkladanie žiadostí o NFP s názvom "Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier" a odovzdaný v decembri 2012. Schválená žiadosť MTF STU o NFP je vo výške 39 993 517,64 EUR, celkové schválené výdavky sú vo výške 42 098 439,62 EUR.

Názov projektu je UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK  „CAMPUS  MTF  STU" - CAMBO

Špecifické ciele projektu boli definované ako:

1.  Zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR v oblasti materiálového výskumu na báze iónových a plazmových technológií.

2.  Vyškolenie a  tréning vedeckého a  technického personálu pre UVP CAMBO – pracovisko materiálového výskumu.

V rámci tohto projektu MTF STU vybuduje dva nové objekty a vybaví ich najmodernejšími technológiami na svetovej úrovni:

1. Vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami:
Laboratórium technológií iónového lúča
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície
Laboratórium analytických metód
Laboratórium počítačového modelovania.
 
2. Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov s laboratóriami:
Laboratórium riadiacich systémov
Laboratórium ICIM
Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov.
 
Okrem výstavby nových objektov a obstaraní unikátnych technológií pre materiálový výskum a pre výskum v oblasti automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov s laboratóriami sú naplánované ďalšie aktivity a to:

3. Aplikovaný výskum v rámci uvedených vedeckých pracovísk a

4. Podpora moderného transferu technológií do praxe v podobe transferu know-how, inovácií a poznatkov z akademického prostredia do praxe, start-up, spin-off.

Je to výnimočný úspech nielen pre fakultu, celú STU, ale aj pre Slovensko – spravili sme zásadný krok pre zvyšovanie účasti vedy a techniky na rozvoji krajiny, ktorý sa prejaví zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ.