Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Zabezpečuje:

  • Doplňovanie knižničných fondov vcelku (centrálne spracovanie všetkých prírastkov do knižničného fondu Akademickej knižnice)
  • Spracovanie všetkých prírastkov v ekonomickom systéme Magion (objednávky, záväzky)

Zodpovední pracovníci:

Helena Schwarzová
t.č.: 0906 068 358