Prejsť na obsah
Odkazy
Na pavilóne Z na chodbe pri študijnom oddelení a na pavilóne T pri bufete boli nainštalované 2 schránky na Vaše námety a pripomienky . Do schránok môžu vhadzovať námety študenti aj všetci zamestnanci MTF STU. Podnety budú odovzdané dekanovi fakulty na riešenie.