Prejsť na obsah
Odkazy
http://www.vssr.sk/ Informačný sprievodca pre verejnú správu SR
https://www.vedatechnika.sk/SK/VEDAASPOLOCNOST/NCPVAT/Stranky/VedavCENTRE-Bratislava.aspx Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&etype=1&aid=165 Ústredný portál verejnej správy- Vzdelanie, veda, výskum
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3832 prístup k databázam na STU
http://nispez.cvtisr.sk/ Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku

www.kaufda.de/Umwelt-Jobs/jobs/Green-Jobs-international/

Ponuky práce "Green Jobs International"
www.geton.sk Portál pre vysokoškolských študentov, ktorí chcú začať budovať svoju kariéru už počas štúdia
www.eurosciencejobs.com Portál pracovných príležitostí v Európe určených pre výskumníkov
www.eurodoc.net Európska asociácia doktorandov a mladých výskumníkov EURODOC
www.aecinfo.org Asociácia európskych konzervatórií, hudobných akadémií a vysokých škôl, kontaktné adresy
www.studyineurope.org Informácie o možnostiach štúdia v Európe
www.eurydice.org Informácie o štúdiu v európskych krajinách
www.internationaleducationmedia.com Vyhľadávač vzdelávacích inštitúcií v zahraničí podľa krajín
www.language-learning.net Vyhľadávač jazykových kurzov, vyše 6-tisíc škôl vo vyše 80 krajnách, ktoré ponúkajú kurzy vyše 70 jazykov
www.euroeducation.net Databáza s profilmi vyše 900 vysokoškolských inštitúcií v Európe
www.braintrack.com Linky na vyše 5500 vysokoškolských inštitúcií vo viac ako 160 krajinách sveta
www.ploteus.org Informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe
http://univ.cc Zoznam a web stránky univerzít celého sveta
www.intenda.sk Nadácia INTENDA
www.careerjet.sk Ponuka práce
www.solarlab.mtf.stuba.sk Solárne laboratórium MTF STU v Trnave
www.botanickazahrada.mtf.stuba.sk Bývalá botanická záhrada
www.dusevnevlastnictvo.gov.sk Informačný portál o duševnom vlastníctve obsahujúci databázu rozhodnutí, legislatívy a literatúry.
www.akredkom.sk Akreditačná komisia
www.stuba.sk STU Bratislava
www.ads.sk Asociácia doktorandov Slovenska
www.uips.sk Ústav informácií a prognóz školstva

RANKING:

www.arra.sk

Akademická rankingová a ratingová agentúra

http://vs.iedu.sk/sk/welcome

portál o kvalite vysokoškolského štúdia a možnosti uplatnenia sa absolventov jednotlivých vysokých škôl na Slovensku
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-ranking - QS UNIVERSITY RANKING  
MBA:  
http://mba.eiu.com/ Economist