Prejsť na obsah
rozvoji, spolupráci a Centrách Excelent.

T – pavilón (adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava)

dekan fakulty, sekretariát dekana, tajomník fakulty
UVTE (Ústav výrobných technológií )
UMAT (Ústav materiálov)- Laboratórium TEM
OPOM (Odbor poznatkového manažmentu) - Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov, Akademická knižnica, Oddelenie Public relations, Vydavateľstvo AlumniPress
Ekonomické oddelenie
Oddelenie prevádzky a správy
Personálne a organizačné oddelenie
Študijné oddelenie
ČAS (Centrum akademického športu) 

 

Budova 002 – prístavba k T pavilónu (adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava)

UIAM - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
UPIM - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
PJHV - Pracovisko jazykov a humanitných vied
OKIS -  Odbor komunikačných a informačných systémov
Oddelenie zahraničných projektov
Oddelenie projektov štrukturálnych fondov

 

Budova 105 Materiálový výskum (adresa: Botanická 49, 917 24 Trnava)

UMAT - Ústav materiálov
UVPT - Ústav výskumu progresívnych technológií

 

Budova Ťažkých laboratórií (adresa: Botanická 49, 91724 Trnava)

UIBE - Ústav integrovanej bezpečnosti

 

Iné pracoviská v areáli

  • Centrum excelentnosti 5-osového obrábania
  • Centrum excelentnosti diagnostických metód pri spracovaní materiálov (Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov)
  • Ľahké laboratóriá
  • Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra