Prejsť na obsah
rozvoji, spolupráci a Centrách Excelent.

Prodekan pre rozvoj

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

  • rozvoj
  • informačné technológie
  • transfer know how
  • prognostika

Kontaktná adresa:

MTF STU Paulínska 16
917 24 Trnava
tel. : +421 905 930 245

spolupraca_s_praxou

 

ODDELENIE PROJEKTOVÉHO RIADENIA A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA   ODBOR KOMUNIKAČNÝCH A
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
vedúci :   vedúci odboru :
Ing. Peter Halada halada   Ing. Jaroslav Otčenáš otcenas
tel.: +421 906 068 kl. 129   tel.: +421 906 068 kl. 170
 
ODBOR PREVÁDZKY A SPRÁVY ODBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
vedúca odboru : vedúca odboru :
Mgr. Elena Janíčková nemetzova Ing. Svetlana Mihoková mihokova
tel.: +421 906 068 kl. 168 tel.: +421 918 646 016

 

dlhodoby_zamer charakteristika_rozvoja centra_excelentnosti projekty_eu projekt_slovakion
campus_bottova ikt verejne_obstaravanie modernizacia_infrastruktury modernizacia_infrastruktury