Prejsť na obsah
SEMINÁRE, ŠKOLENIA A DISKUSIE 2008
FEBRUÁR 2008

 

7. 2. 2008 SEMINÁR: Slovenčina v odbornom a administratívnom štýle

ÚIPH - Katedra odbornej jazykovej prípravy pripravila seminár na tému "Slovenčina v odbornom a administratívnom štýle."

 

6. - 7. 2. 2008  SEMINÁR UMAT

V dňoch 6. - 7. 2. 2008 zorganizoval Ústav materiálov seminár na tému

Moderné prostriedky a metódy hodnotenia mikroštruktúry v tepelnom spracovaní

 

MAREC 2008

27. 3. 2008 SEMINÁR : Problematika informačných a komunikačných systémov a technológií v univerzitnom prostredí

Dňa 27.03.2008 sa uskutočnil na pôde MTF STU  pracovný seminár s fókusom na nasadzovanie a prevádzku informačných a komunikačných systémov v univerzitnom prostredí.

 

31. 3. 2008  ŠKOLENIE : Zvýšenie kompetencií a vzdelanostnej úrovne doktorandov

Zámerom projektu je prenos odborných znalostí doktorandom na vysokých školách v oblasti výskumu, vývoja a projektového manažmentu zo strany talianskych a domácich výskumných a odborných pracovníkov.

  

APRÍL 2008

1. 4. 2008 SEMINÁR : 12. seminár ESAB o zváraní s medzinárodnou účasťou

Dňa 1. 4. 2008 sa uskutočnil odborný seminár cyklu k problematike zvárania a zvariteľnosti, ktorý sa každoročne poriada v spolupráci ESAB Slovakia s.r.o.,MTF STU ÚVTE Katedra zvárania) a Slovenskej zváračskej spoločnosti.

 

MÁJ 2008

26. - 30. 5. 2008 PREDNÁŠKY : Ion Beam Research in Materials Science

Ústav materiálov MTF STU v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Forschungszentrum Rossendorf realizoval pre záujemcov z radov študentov cyklus prednášok "Ion Beam Research in Materials Science," ktoré prednášal prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. mult. Klaus Wetzig z IFW Dresden.

 

JÚN 2008

10. 6. 2008 SEMINÁR : Rozšírenie prípravy projektových manažérov

Účastníci seminára získali komplexný prehľad o problematike projektového riadenia priamo od odborníkov z praxe. Okrem najnovších informácií zaznejú aj rady z praxe.

Cieľom tohto seminára bolo poskytnúť účastníkom ucelený balík aktuálnych informácií z oblasti projektového riadenia ako pre podnikateľskú prax, tak i pre samotné školstvo a napomôcť tak efektívnemu zrealizovaniu a používaniu metodík, metód a nástrojov počítačovej podpory pre projektové riadenia.

  

11. 6. 2008  ŠKOLENIE : Čo je nové v ESEDe ?

Školenie elektronického systému evidencie dochádzky (ESED) pre zamestnancov fakulty.

 

JÚL 2008

23. 7. 2008 DISKUSIA : Architektonické štúdie MTF STU v Trnave

Dekan a vedenie MTF STU vyzvali akademickú obec spolu so všetkými zamestnancami fakulty na širokú diskusiu k architektonickým štúdiám a návrhom novej vizualizácie MTF STU.

 

SEPTEMBER 2008

5.9.2008 Ponuka kurzov zo stredoškolskej matematiky

Katedra matematiky ÚIAM ponúka kurzy z vybraných partií stredoškolskej matematiky. Výučba bude prebiehať v malých skupinách, formou intenzívneho precvičovania tých partií stredoškolskej matematiky, ktorých rutinné ovládanie je nevyhnutné k úspešnému zvládnutiu štúdia na našej fakulte.

 

OKTÓBER 2008

1.10.2008  KOJP ponúka tieto jazykové kurzy:           

nemecký jazyk (1.10. - 3.12.2008)

                       (1.5. - 3.7.2008)

francúzsky jazyk (1.10. - 3.12.2008)

ruský jazyk (1.10. - 3.12.2008)

 

8.10.2008  Ponuka ďalšieho vzdelávania u UVTE.

            - základné kurzy zvárania podľa STN  050705

            - zaškolenie zváračských robotníkov 

            - školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení 

            - prípravné kurzy ukončené skúškou podľa STN  EN  287-1

            - periodické preskúšanie zváračov podľa STN EN 287-1

 

 

NOVEMBER 2008

19.11.2008 Raňajky s firmou BEKAERT

Dňa 19.11.2008 sa o 9.00 hod. ráno uskutočnil seminár s informáciami o firme pod názvom „Raňajky s firmou BEKAERT", ktorý bol určený študentom inžinierskeho stupňa štúdia.