Prejsť na obsah
SEMINÁRE, ŠKOLENIA, DISKUSIE 2007

MAREC 2007

 14. 3. 2007 BESEDA:  Odborne orientované zahraničné pobyty študentov

Dňa 14.03.2007 o 14:30 hod. v klube AMOS na Bottovej ul. (prechod medzi starým a novým internátom) sa uskutočnila beseda k danej téme medzi študentmi a pracovníkmi fakulty, pôsobiacimi v oblasti spolupráce so zahraničím.

  

JÚN 2007

1. 6. 2007 SEMINÁR : Na podporu Projektov Vega

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou,  zameraná  na rozšírenie poznatkov z oblasti riešenia projektov a výsledkov výskumu, z procesu športového tréningu a pedagogickej práce na školách a univerzitách organizovaná ÚIPH- K/TVŠ v Trnave.

 

SEPTEMBER 2007

10. - 14. 9. 2007  SEMINÁR

V dňoch 10. - 14. 9. 2007 bol zorganizovaný 17. ročník DMS-RE v Tatranskej Štrbe.

 

18. - 19. 9. 2007  SEMINÁR: Nové trendy v manažérstve kvality

ÚPMK organizoval pod záštitou dekana MTF STU Trnava Prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka 3. ročník medzinárodného seminára pedagógov študijného programu

Kvalita produkcie Nové trendy v manažérstve kvality.

 

NOVEMBER 2007

26. 11. 2007  SEMINÁR OPOM

Odbor poznatkového manažmentu MTF STU zorganizoval odborný seminár na tému o využívaní a navigácii v externých informačných zdrojoch na MTF STU.

 

10. 12. 2007  DISKUSIE

Dekan a vedenie fakulty vyzývajú na verejnú fakultnú diskusiu k ratingovým výsledkom technických fakúlt na Slovensku dosiahnutým za rok 2006.