Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

1.prodekan

  • strategický rozvoj
  • informačné technológie
  • spolupráca s priemyslom
  • podnikateľská činnosť

pavol.tanuska@stuba.sk

 

zmluvné a fakturačné záležitosti:

Anna Širová
Ekonomické oddelenie MTF STU
+421 918 646 018
anna.sirova@stuba.sk