Prejsť na obsah
Študenti

V roku 2015 bola na STU zavedená nová bezpečnostná politika, ktorá vyžaduje zmenu hesla v AIS každých 180 dní. Ak si užívateľ  heslo nezmenil, alebo svoje pôvodné heslo zabudol, prípadne využíval funkciu zapamätania hesla v niektorom zo svojich zariadení, po uplynutí tejto doby nemal možnosť si heslo zmeniť sám, musel kontaktovať fakultného integrátora, ktorý mu vygeneroval nové.

 

V súčasnosti (od januára 2017) je zmena hesla v AIS nastavená tak, že si užívateľ bude môcť sám obnoviť/resetnúť heslo bez nutnosti kontaktovať fakultného integrátora.

Z toho dôvodu je však nutné, aby si každý užívateľ v AIS nastavil možnosť obnovy hesla, vybral jednu z možných bezpečnostných otázok a zadal svoj externý e-mail (súkromný e-mail mimo stuba.sk).

 

POSTUP PRE NASTAVENIE OBNOVY HESLA DO AIS NÁJDETE TU.

 

Týmto spôsobom je možné prostredníctvom AIS zostať v kontakte s fakultou a jej pracovníkmi aj po úspešnom absolvovaní štúdia.

Budeme radi, ak príležitostne formou dotazníkov, pomôžete skvalitniť svojimi pripomienkami vzdelávanie na našej fakulte, aby čo najlepšie vyhovovalo požiadavkám praxe.