Prejsť na obsah
Ústav materiálov
Riaditeľ ústavu:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
1. zástupca riaditeľa pre vnútorné a vonkajšie vzťahy:
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
Zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti:
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Zástupca riaditeľa pre VVČ a ZV:
prof. Ing. Marián Kubliha, PhD.
Sekretariát Ústavu materiálov:
Ing. Monika Pavlovičová
Tajomník ústavu
Ing. Katarína Štibraná
Profesori na ústave:
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Docenti na ústave:
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Pedagogickí zamestnanci ústavu:
Ing. Katarína Bártová, PhD.
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.
RNDr. Igor Jančuška, PhD.
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.
RNDr. Karol Kvetan, CSc.
Ing. Matej Pašák, PhD.
Ing. Jana Ptačinová, PhD.
doc. Ing. Lýdia Rízeková-Trnková, PhD.
Vedecko-výskumní pracovníci ústavu:
Ing. Paulína Babincová, PhD.
Ing. Jana Bohovičová, PhD.
Ing. Marián Drienovský, PhD.
Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.
Ing. Peter Gogola, PhD.
Ing. Marcel Meško, Ph.D.
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
RNDr. Pavol Priputen, PhD.
Ing. Martin Sahul, PhD.
Msc. Yarasu Venu
Technickí pracovníci ústavu:
Ing. Milan Haršáni
Peter Kašák
Ján Kubovič
Mgr. Magda Péteryová
Ing. Roman Sýkora
Jaroslav Šery
Ing. Sára Ivana Škrobáková
Ing. Ingrid Šutiaková