Prejsť na obsah
Ústav materiálov
Riaditeľ ústavu:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
1. zástupca riaditeľa pre vnútorné a vonkajšie vzťahy:
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
Zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti:
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Zástupca riaditeľa pre VVČ a ZV:
prof. Ing. Marián Kubliha, PhD.
Sekretariát Ústavu materiálov:
Ing. Monika Pavlovičová
Ing. Katarína Štibraná
Profesori na ústave:
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Docenti na ústave:
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
doc. Ing. Lýdia Rízeková-Trnková, PhD.
Pedagogickí zamestnanci ústavu:
Ing. Katarína Bártová, PhD.
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.
RNDr. Igor Jančuška, PhD.
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.
RNDr. Karol Kvetan, CSc.
Ing. Matej Pašák, PhD.
RNDr. Peter Perichta, CSc.
Ing. Jana Ptačinová, PhD.
Vedecko-výskumní pracovníci ústavu:
Ing. Marián Drienovský, PhD.
Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.
Ing. Peter Gogola, PhD.
Ing. Dominik Královič
Ing. Jozef Mišík, PhD.
Mgr. Marián Palcut, PhD.
RNDr. Pavol Priputen, PhD.
Ing. Martin Sahul, PhD.
Msc. Yarasu Venu
Ing. Paulína Zacková, PhD.
Technickí pracovníci ústavu:
Ing. Milan Haršáni
Peter Kašák
Ján Kubovič
Mgr. Magda Péteryová
Ing. Roman Sýkora
Jaroslav Šery
Ing. Sára Ivana Škrobáková
Ing. Ingrid Šutiaková