Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Babiak, Michal; Úprava a zefektívnenie riadiaceho NC programu pre stroj MC STAMA 326 PLUS/TWIN/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Baránek, Juraj; Návrh e-learningového modulu pre klasifikáciu závitov/  STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Baumgartner, Matej; Riadiaci pneumatický obvod daného výrobného zariadenia/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Belai, Radovan; Výber riešenia distribúcie a montáže motorov Peugeot Citroёn Automobiles Slovakia, Trnava/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Boris, Maroš; Projekt modernizácie tenzometrickej aparatúry M2000/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Bučeková, Kvetoslava; Návrh e-learningového modulu pre tolerovanie presnosti rozmerov/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Fitoš, Peter;  Návrh e-learningového modulu výroby stlačeného vzduchu / STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Gašparovič, Patrik;  Analýza vplyvu parametrov ložísk na dynamické charakteristiky rotora/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Hlavka, Stanislav;  Implantovanie sektora „montáž prednej kolesovej sústavy" do linky „montáž prednej časti vozidla" v Peugeot Citroen Automobiles Slovakia, Trnava/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Hrebíček, Peter;  Moderné koncepcie zabezpečenia efektívnej prevádzky výrobných systémov/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Hrebík, Michal; Virtuálny model humanoidného robota BIOLOID/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Hyroš, Marek; Návrh využitia PPS systémov na montážnej prevádzke elektrotechnického priemyslu/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Chlapečka, Radoslav; Metodický spôsob tvorby zapojenia pneumatického obvodu / STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Janota, Jaroslav; Analýza výrobného systému v modernizácii osobných vozňov radu Bdt v ŽOS Trnava, a.s./ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Krejči, Patrik; Návrh dispozičného riešenia výrobného systému analýzou materiálového toku/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Kšinantová, Terézia; Návrh e-learningového modulu pre klasifikáciu skrutiek/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Kubala, Ivan; Návrh pneumatického riadenia pre zvolený manipulátor/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Lančarič, Alfonz; Ideový návrh manipulačného zariadenia pri výrobe radičov/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Melovič, František; Ideový návrh čeľustí úchopnej hlavice pre nerotačné súčiastky / STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Miklošovič, Lukáš; Stochastické modelovanie spoľahlivosti výrobných systémov metódou Monte Carlo/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Mišovič, Pavol;  Návrh e-learningového modulu pre charakteristiku drsnosti povrchu/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Nádaský, Dušan; Návrh využitia PPS systémov na vybranej baliacej prevádzke chemického priemyslu/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Novák, Stanislav; Ventily a rozvádzače v technickej praxi / STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Popovič, Ivan; Návrh e-learningového modulu pre klasifikáciu matíc/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Rakús, Peter; Databáza dopravného systému vo výrobnom procese/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Rolník, Ladislav; Návrh deformačného člena snímača pre viacosové merania/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Slamka, Šimon; Návrh e-learningového modulu pre klasifikáciu technických materiálov/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Sokól, Jacek ; Algoritmus rozpoznávania prekážok pri pohybe humanoidného robota BIOLOID/; STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Šafranek, Michal;  Ideový návrh čeľustí úchopnej hlavice pre tvarovo zložité súčiastky / STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Šimúnová, Michala;  Metódy znižovania nežiaducich vibrácií prvkov výrobných systémov/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Švoš, Juraj;  Vibračné dopravníky v technickej praxi/STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Topolský, Lukáš; Návrh e-learningového modulu pre klasifikáciu spojovacích čapov, kolíkov, klinov a pier/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

Vilím, Andrej; Význam produktívnej údržby vzhľadom na životnosť a výkon výrobných zariadení v PSA Peugeot Citroën Slovakia/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Vittek, Dušan; Výber riešenia distribúcie a montáže kolies v Peugeot Citroёn Automobiles Slovakia, Trnava/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Vlček, Patrik; Riadiaci elektro-pneumatický obvod daného výrobného zariadenia/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010

 

Žák, Kamil; Implantovanie nového dodávateľa sedačiek do existujúcej linky/ STU v Bratislave MTF UVSM, 2010