Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Dopravné pásy vo výrobnej praxi, Bakalárska práca/ Nemčic, Miroslav; Nánási, Tibor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 41 s., CD-ROM


Ideový návrh magnetickej úchopnej hlavice pre vybrané súčiastky, Bakalárska práca/ Dobrovodský, Michal; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 43 s., CD-ROM


Ideový návrh podtlakovej úchopnej hlavice pre vybrané súčiastky, Bakalárska práca/ Vozár, Erik; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 46 s., CD-ROM


Ideový návrh špeciálneho manipulačno - technologického efektora pre priemyselné roboty, Bakalárska práca/ Záhora, Samuel; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 45 s., CD-ROM


Ideový návrh úchopnej hlavice pre rotačné súčiastky, Bakalárska práca/ Bartek, Ján; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 52 s., CD-ROM


Logistika a jej využitie v zadanom výrobnom systéme, Bakalárska práca/ Veselovský, Viktor; Krajčová, Katarína. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 70 s., CD-ROM


Materiálový tok a jeho technické prostriedky, Bakalárska práca/ Valovičová, Jana; Mudriková, Andrea. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 72 s., CD-ROM


Návrh automatizovanej linky na výrobu plastových nádob v sterilnom prostredí, Bakalárska práca/ Srnka, Andrej; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 52 s., CD-ROM


Návrh e-learningového modulu - prvky pneumatických systémov - aktuátory , Bakalárska práca/ Bašnák, Marek; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 58 s., CD-ROM


Návrh elektrohydraulického riadiaceho systému pre výťah , Bakalárska práca/ Štefunko, Tomáš; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Návrh hydraulického riadiaceho systému pre montážne zariadenie, Bakalárska práca/ Kmeť, Michal; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 57 s., CD-ROM


Optimálny návrh materiálového toku montážnej linky dverového obkladu Porsche Cayenne E2, Bakalárska práca/ Daniš, Kamil; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 50 s., CD-ROM


Pevnostná analýza vrubov pomocou MKP, Bakalárska práca/ Steinhauser, Jozef; Ďuriš, Rastislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 51 s., CD-ROM


Prehľad použitia ozubených prevodov v priemyselnej výrobe, Bakalárska práca/ Jančí, Radoslav; Danišová, Nina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 54 s., CD-ROM


Prehľad zobrazovania súčiastok prostredníctvom rezov a prierezov, Bakalárska práca/ Marko, Ján; Danišová, Nina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 38 s., CD-ROM


Remene a reťaze vo výrobnej praxi, Bakalárska práca/ Vlha, Lukáš; Nánási, Tibor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 59 s., CD-ROM


Systém kódovania a automatická identifikácia v strojárskej výrobe, Bakalárska práca/ Holková, Vladimíra; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 48 s., CD-ROM


Tribológia v prevádzke výrobných zariadení , Bakalárska práca/ Filípek, Juraj; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 55 s., CD-ROM


Údržba a opravy strojov, Bakalárska práca/ Kubík, Ivan; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 53 s., CD-ROM


Vplyv geometrických tolerancií na presnosť obrobkov, Bakalárska práca/ Župíková, Zuzana; Riečičiarová, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 44 s., CD-ROM


Využitie metódy TPM /total productive maintenance/ v prevádzke zvarovňa Peugeot Citroen Automobiles Slovakia, Trnava, Bakalárska práca/ Lukačovič, Andrej; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 47 s., CD-ROM