Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Aplikácia technických noriem drsnosti povrchu pri kreslení strojových súčiastok/ Miklo, Marián; Kusá, Martina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 43s. + CD ROM


Ideový návrh pretlakovej úchopnej hlavice pre vybrané súčiastky/ Michálik, Jozef; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 38s. + CD ROM


Markovov proces ako model prevádzky a výkonnosti výrobných systémov/ Pressel, Marek; Nánási, Tibor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 48s. + CD ROM


Modifikácia systému kontroly prítomnosti častí sedadla pred expedíciou/ Holík, Matej; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 52s. + CD ROM


Návrh automatizovaného systému s riadením pomocou PLC/ Krivý, Martin; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 41s.+ CD ROM


Návrh daného pracoviska vo výrobe/ Palkovič, Michal; Mudriková, Andrea. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 51s. + CD ROM


Návrh databázy súčiastok pre základy konštruovania a technickej dokumentácie/ Horváthová, Paula; Vlášek, Matúš. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 53s. + CD ROM


Návrh dispozičného riešenia pracovného priestoru priemyselného robota IRB 120 a jeho periférií/ Kĺč, Ján; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 53s. + CD ROM


Návrh manipulačného zariadenia pre paletizáciu vybranej súčiastky/ Hlavanda, Patrik; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 46s. + CD ROM


Návrh systému údržby mobilných hydraulických systémov/ Stajsko, Peter; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 48s.+ CD ROM


Nové trendy pri vytváraní nerozoberateľných spojov / Birkuš, Dávid; Riečičiarová, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 49s. + CD ROM


Organizačné výrobné štruktúry vo výrobných systémoch/ Dobišová, Veronika; Hrušková, Erika. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 46s. + CD ROM


Parametrická databáza valivých ložísk/ Prištic, Mário; Kerak, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 51s + CD ROM


Parametrické modelovanie prostredníctvom CAD systémov/ Polčová, Mária; Hajdu, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 50s. + CD ROM


Použitie senzorického vybavenia v oblasti automatizácie montážnych procesov/ Chvaščák, Matej; Šebeňová, Silvia. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 58s.+ CD ROM


Prehľad súčasného stavu v oblasti inteligentných senzorických systémov/ Vatrt, Pavol; Danišová, Nina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 45s.+ CD ROM


Prevádzkovanie, údržba a opravy vyhradených technických zariadení - tlakové nádoby/ Tolarovič, Marcel; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 48s.+ CD ROM


Prevádzkovanie, údržba a opravy vyhradených technických zariadení- zdvíhacie zariadenia/ Matúš, Ľubomír; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 50s. + CD ROM


Preventívna, predikčná a spoľahlivostne orientovaná údržba výrobných systémov/ Kupkovičová, Nikoleta; Nánási, Tibor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 49s. + CD ROM


Realizácia meraní uhlových a dĺžkových veličín pomocou meracej ústredne QuantumX/ Ďurkovič, Marián; Ďuriš, Rastislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 52s. + CD ROM


Renovácia strojových súčiastok v praxi/ Kostolanský, Marek; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 56s.+ CD ROM


Vibroizolácia v technickej praxi/ Petrák, Lukáš; Nánási, Tibor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 46s. + CD ROM


Vplyv návrhu materiálového toku na proces údržby/ Margetiny, Marek; Hankeová, Nadežda. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 47s.+ CD ROM


Vplyv zmien vybraných parametrov na pneumatické riadenie/ Šulko, Andrej; Hrušková, Erika. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 51s.+ CD ROM


Zisťovanie tribologických vlastností klzných dvojíc/ Púček, Martin; Labašová, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 48s. + CD ROM