Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Bačo, Michal; Metodický postup tvorby robotizovaných technologických pracovísk/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Baranovič, Milan; Návrh variantov materiálového toku v pružnej výrobnej bunke/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Braniš, Martin; Robotizácia zvárania/STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Cintula, Štefan; Systémy zálohovania v spoľahlivosti technických systémov/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Cintulová, Marica; Časový návrh toku materiálu vo výrobnej linke v závislosti od času výroby daného výrobku / STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Daniš, Jerguš; Návrh automatizácie demontáže pracoviska 3-osového pneumatického „Pick and Place" manipulátora/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Dávidová, Katarína; Návrh zariadenia na orientáciu zadanej súčiastky/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Drška, Pavol;Výpočtový model spoľahlivosti pružnej výrobnej linky/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Figura, Lukáš; Plánovanie a projektovanie skladového systému v strojárskej výrobe/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Gyárfás, Peter; Racionalizácia navrhovania výrobného systému prostredníctvom CA systémov/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Hamar, Branislav; Polohovadlo pre zváranie priestorových priehradových konštrukcií/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Horváth, Mário; Racionalizácia výroby plastových dielov - optimalizácia priestorového rozmiestnenia výroby/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Kollár, Andrej; Hodnotenie výkonnosti a spoľahlivosti sústavy nezávislých automatov/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Kollárová, Veronika;  Algoritmizácia materiálového toku v pružnej výrobnej bunke/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Kopka, Radoslav; Návrh výrobného zariadenia pre výrobu zadanej súčiastky/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Krajčová, Katarína;  Metódy plánovania, optimalizácie a riadenia materiálového toku/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Lančarič, Ivan;  Návrh výrobkovej základne pre pružný výrobný systém/STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Mikula, Andrej; Algoritmizácia návrhu modelu výrobného systému/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Nguyenová, Dominika; Návrh zariadenia pre montáž zadanej súčiastky/  STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Omelka, Tomáš; Návrh logistiky materiálového toku v pružnej výrobnej bunke z hľadiska práce skladového systému/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Peško, Michal; Návrh systému technologického odsávania vo výrobnej hale/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Petráš, Miroslav; Voľba vhodného prostriedku pre zápis princípu činnosti karteziánskeho robota v inteligentnej výrobno-montážnej bunke na UVSM/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Pleva, Peter;Racionalizácia výroby plastových dielov - optimalizácia materiálových zásob vo výrobe/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Pompura, Marek;  Návrh modelu výrobného systému/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Procházka, Peter;  Návrh výrobnej linky pre výrobu synchrónnych ložísk v podmienkach INA SKALICA/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Szabo, Zoltán; Návrh tvaru dutiny zápustky pre tvárnenie materiálu v tixotropnom stave/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Šebeňová, Silvia; Návrh zariadenia pre materiálový tok pri výrobe zadanej súčiastky/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Špetta, Igor; Využitie systému Kaizen na optimalizáciu montážnej linky kombinovaných radiálno-axiálnych ložísk v INA SKALICA/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Špettová, Radoslava ; Návrh senzorického systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej výrobno-montážnej bunky na UVSM/; STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Šuhajda, Peter; Návrh metodiky hodnotenia a racionalizácie pracovísk/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Tuchyňa, Vladislav; Fyzikálne podklady pre matematické modelovanie a simuláciu pneumatických systémov/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Tulala, Daniel; Návrh automatizácie montáže pracoviska 3-osového pneumatického „Pick and Place" manipulátora/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

Vittek, Marek; Voľba vhodného prostriedku pre zápis princípu činnosti regálového skladovacieho systému v inteligentnej výrobno-montážnej bunke na UVSM/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Žilinská, Silvia; Návrh zariadenia pre automatizovanú montáž/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Žilinský, Branislav; Návrh komplexného systému elektropneumatického ovládania hlavných trakčných obvodov a bŕzd v spolupráci so systémom ARR dvojsystémového rušňa/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010

 

Žilinský, Daniel; Návrh zariadenia pre automatizovanú demontáž/ STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010