Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Analýza montážnych prípravkov a pomôcok využívaných v automobilovom priemysle = The analysis of assembly plants and devices used in automotive industry, Diplomová práca/ Drška, Stanislav; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 71


Automatizovaný návrh strojov a zariadení pri tvorbe výrobných systémov pre tvárnenie, Diplomová práca/ Krupa, Michal; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 87


Evidencia pohybu prepravných kontajnerov, Diplomová práca/ Vyskoč, Lukáš; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 67


Implantovanie palubnej dosky nového typu vozidla počas prechodnej fázy troch vozidiel v toku, Diplomová práca/ Trokan, Dušan; Harman, Ondrej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 61


Inteligentný upínací systém na báze pneumatického zveráka, Diplomová práca/ Pangrác, Daniel; Košťál, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 65


Logistika zabezpečovania a riadenia zásob v podniku Hanil E-HWA = Logistics of procurement and supplies management in the Hanil E-HWA company, Diplomová práca/ Horný, Martin; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 81


Nadstavba na mobilný robot ROBOTINO pre manipuláciu s paletami = The superstructure of a mobile robot ROBOTINO for handling pallets, Diplomová práca/ Kolík, Tomáš; Velíšek, Karol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 71


Návrh dopravných, manipulačných a technologických trás výrobného systému , Diplomová práca/ Strašifták, Lukáš; Hrušková, Erika. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 66


Návrh kontrolnej stanice montážneho zariadenia = Proposal for control station of assembly equipment, Diplomová práca/ Čičmancová, Lenka; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 91


Návrh metodiky automatickej výmeny chápadiel podľa vhodného typu súčiastky v inteligentnej montážnej bunke = Project of method of the automatic exchange under the appropriate type of parts in intelligent assembly cell, Diplomová práca/ Hrudka, Martin; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 65


Návrh navádzania mobilného robota Robotino do vstupno - výstupného miesta inteligentnej montážnej bunky, Diplomová práca/ Šajbidor, Marek; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 65


Návrh senzorického vybavenia v inteligentnej montážnej bunke = Design of the sensory equipment in the intelligent assembly cell, Diplomová práca/ Gemeri, Dominik; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 94


Návrh upínacieho zariadenia do inteligentnej montážnej bunky = Draft of the Clamping Device into the Intelligent Assembly Cell, Diplomová práca/ Konečník, Peter; Košťál, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 76


Návrh upínača s databázou automaticky vymeniteľných čeľustí, Diplomová práca/ Meleg, Peter; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 60


Návrh výučbového pracoviska v laboratóriu programového riadenia výrobných systémov = Proposal of teaching department in the laboratory of software management for manufacturing systems, Diplomová práca/ Hanzlíček, Michal; Košťál, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 72


Návrh zariadenia pre meranie tlmiacich vlastností konštrukčných materiálov, Diplomová práca/ Svinčák, Juraj; Naď, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 66


Paletizovacie pracovisko s priemyselným robotom, Diplomová práca/ Polakovičová, Silvia; Velíšek, Karol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 71


Počítačová podpora údržby zariadení v podniku, Diplomová práca/ Sejna, Milan; Hrušková, Erika. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 65


Projektovanie výrobného systému s podporou simulácie, Diplomová práca/ Tulala, Rastislav; Tanuška, Pavol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 70


Spoľahlivosť a pohotovosť obnovovaných výrobných systémov, Diplomová práca/ Petráš, Jozef; Nánási, Tibor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 67


Systémy skladovania a identifikácie výrobku PVS v podniku Hanil = Storage systems and systems of identification of product FMS in Hanil industry, Diplomová práca/ Hankeová, Nadežda; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 72


Vplyv ozubených prevodov na vlastnosti strojového agregátu, Diplomová práca/ Richter, Andrej; Riečičiarová, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 66


Výrobná logistika pri výrobe HP chladičov = Production logistics of the HP coolers production, Diplomová práca/ Janitová, Ivana; Mudriková, Andrea. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 84


Zásobník pre prívod nitov pre nitovaciu hlavicu v montážnej bunke = The container for rivet entry to the mount rivering head in the assembly cell, Diplomová práca/ Gubrianska, Veronika; Velíšek, Karol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 80


Zvýšenie efektivity výrobného systému = Increase of production system efficiency, Diplomová práca/ Janita, Vladislav; Mudriková, Andrea. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. - 86