Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Algoritmizácia práce skladového systému v pružnom montážnom systéme/ Šimúnová, Michala; Mudriková, Andrea. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 67s. + CD ROM


Algoritmus montážnych činností v pružnom montážnom systéme/ Boris, Maroš; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 76s. + CD ROM


Analýza materiálového toku PMB / Stančoková, Katarína; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 77s. + CD ROM


Analýza dynamických vlastností rotora s pružným hriadeľom z kompozitného materiálu/ Gašparovič, Patrik; Naď, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 69s. + CD ROM


Analýza vplyvu konštrukcie telesa sústružníckeho noža na jeho kmitanie v procese sústruženia/ Pilař, Martin; Naď, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 72s. + CD ROM


Konštrukčný návrh spojkových lamiel s redukovanou hrúbkou/ Rolník, Ladislav; Naď, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 64s. + CD ROM


Meranie akustických útlmových vlastností vybraných materiálov systémom PULSE/ Hrebík, Michal; Ďuriš, Rastislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 66s. + CD ROM


Modernizácia skladacieho stroja na papier/ Šafranek, Michal; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 64s. + CD ROM


Návrh automatickej zmeny montážneho zariadenia na demontážne/ Baránek, Juraj; Velíšek, Karol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 78s. + CD ROM


Návrh automatizácie presunu dvojkolies železničných vozňov po montáži na povrchovú úpravu v ŽOS Trnava, a.s./ Janota, Jaroslav; Bobák, Eduard. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 81s. + CD ROM


Návrh automatizačných prostriedkov v paletizačnom pracovisku s priemyselným robotom IRB-120/ Baumgartner, Matej; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 91s. + CD ROM


Návrh koncového efektora pre priemyselný robot IRB-120/ Vlček, Patrik; Velíšek, Karol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 70s. + CD ROM


Návrh konštrukcie snímača dynamických veličín na báze piezoelektrických materiálov/ Lančarič, Alfonz; Ďuriš, Rastislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 62s.+ CD ROM


Návrh riadenia lisovacieho zariadenia - zvýšenie bezpečnosti obsluhy lisovacieho zariadenia/ Vilím, Andrej; Bartúnek, Marián. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 84s. + CD ROM


Návrh riadenia priemyselného robota IRB-120 v paletizačnom pracovisku/ Topolský, Lukáš; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 91s. + CD ROM


Návrh riadiaceho programu "Pick and Place" manipulátora pre montážno-demontážny cyklus pomocou PLC FEC FST 640/ Nádaský, Dušan; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 70s. + CD ROM


Návrh riadiaceho programu priemyselného robota IRB 120 pomocou softvéru RobotStudio/ Fitoš, Peter; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 110s.+ CD ROM


Návrh riešenia záložného systému pre výťah zásobovania výrobnej linky sedačkami v PSA Peugeot Citroen, Trnava/ Belai, Radovan; Harman, Ondrej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 75s. + CD ROM


Návrh údržby kritických zariadení vláknitej linky strediska manipulácie s celulózou v podmienkach Mondi SCP, a.s. Ružomberok/ Novák, Stanislav; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 84s. + CD ROM


Návrh vhodného kamerového systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej montážnej bunky na UVSM/ Babiak, Michal; Danišová, Nina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 69s. + CD ROM


© OCLC PICA Limited

Návrh výrobných systémov na výrobu výkovkov zápustkovým kovaním/ Mišovič, Pavol; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 87s. + CD ROM


Návrh výrobných systémov pre výrobu výtvarkov/ Popovič, Ivan; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 66s. + CD ROM


Paletizačné pracovisko s orientáciou súčiastok pomocou angulárneho robota/ Melovič, František; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 63s. + CD ROM


Stochastická simulácia spoľahlivosti prevádzky výrobných liniek (Metóda Monte Carlo) / Šoltésová, Andrea; Nánási, Tibor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 65s. + CD ROM


Tvorba kinematickych sústav v systéme CATIA V5/ Švoš, Juraj; Hajdu, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 79s. + CD ROM


Vibrodiagnostické hodnotenie prevádzkových stavov vybraných uzlov výrobných systémov / Bučeková, Kvetoslava; Nánási, Tibor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 74s. + CD ROM


Zlepšenie technickej spoľahlivosti otočného stola dopravníka sedačiek vozidla/ Hlavka, Stanislav; Harman, Ondrej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 73s. + CD ROM


Zvýšenie hodinovej výrobnej kapacity 5-dverových áut vo výrobnej prevádzke montáž, závodu PSA Peugeot Citroen, Trnava/ Žák, Kamil; Harman, Ondrej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 87s. + CD ROM


Zvýšenie spoľahlivosti zariadenia na prekladanie karosérií v PSA Peugeot Citroen, Trnava/ Vittek, Dušan; Harman, Ondrej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012. - 62s. + CD ROM