Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Detekcia objektov a riadenie pohybu robota BIOLOID/ Steinhauser, Jozef; Ďuriš, Rastislav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Inovácia dispozičného riešenia skladovacieho priestoru a materiálového toku / Kucharovičová, Jana; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Inovácia výrobnej linky v potravinárskom priemysle vo firme Kadlec/ Füleová, Mária; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Kontrola prítomnosti symbolov označenia elektrickej a tlakovej skúšky na výstupnom pracovisku montážnej linky svetlometov DAF 10170/ Filípek, Juraj; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Modernizácia a vylepšenie funkčnosti linky v prevádzke lakovňa v PCA Slovakia, s.r.o Trnava/ Vlha, Lukáš; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh a technická podpora realizácie špecifického montážneho zariadenia na montážnej linke zadných operadiel/ Suchánek, Jozef; Zvolenský, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh automatického filtračného zariadenia pre chladič vloženého okruhu generátora parnej turbíny 220 MW v EMO Mochovce / Pupák, Milan; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh automatického regálového zakladača dvojkolies/ Nemčic, Miroslav. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh automatizácie linky pre navíjanie cievok/ Šivová, Monika; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh automatizovaného zariadenia pre rozšírenie lakovacej linky vo firme Hardwood/ Dobrovodský, Michal; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh dopravného systému súčiastok v paletizačnom pracovisku s priemyselným robotom IRB-120/ Štefunko, Tomáš; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh expedičného manipulátora výrobkov z depaletizovacieho pracoviska/ Trokan, Tomáš; Velíšek, Karol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh hydraulickej sústavy pre riadenie zmeny uhla nastavenia listov leteckej vrtule/ Veselovský, Viktor; Švrček, Daniel. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh inteligentnej manipulačnej úchopnej hlavice GR_5465 pre firmu ESCAD Slovakia s.r.o/ Bartek, Ján; Javorová, Angela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na "Pick and Place" manipulátore/ Kmeť, Michal; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh manipulačného zariadenia pre prísun súčiastok na dopravník/ Lešnof, Ivan; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia montážneho robota/ Župíková, Zuzana; Danišová, Nina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia paletizačného pracoviska/ Papiernik, Martin; Danišová, Nina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh metodického postupu návrhu senzorického vybavenia regálového skladovacieho systému/ Daniš, Kamil; Danišová, Nina. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh metodického postupu vytvárania NC programov hranolových súčiastok v prostredí CATIA/ Kaštýl, Martin; Košťál, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh metodického postupu vytvárania NC programov rotačných súčiastok v prostredí CATIA/ Miklošovič, Lukáš; Košťál, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh riadenia elektropohonov/ Hyroš, Marek; Košťál, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh riadenia pneumatických a elektropneumatických pohonov/ Volner, Martin; Košťál, Peter. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Návrh testovacej stanice pre montovaný výrobok/ Záhora, Samuel; Ružarovský, Roman. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Numerická analýza napäťovo-deformačného stavu obrobku v procese ultrazvukového vŕtania/ Tóth, Dávid; Naď, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Optimalizácia montáže kompresorov v spoločnosti EKOM s.r.o/ Kubík, Ivan; Matúšová, Miriam. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Simulácia spoľahlivosti a pohotovosti výrobných liniek/ Valovičová, Jana; Nánási, Tibor. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Špecifikácia súčiastkovej základne pre sústruh EMCO Concept TURN 105 / Hanečka, Michal; Bučányová, Marcela. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Tvorba parametrického modelu v systéme CATIA V5/ Vozár, Erik; Hajdu, Štefan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Vplyv postupu frézovania na modálne vlastnosti tenkostennej rovinnej dosky/ Španielka, Marek; Naď, Milan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Výrobné systémy pre prototypovú, kusovú a malosériovú výrobu dielcov pre svietidlá/ Marko, Ján; Bílik, Jozef. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Vytvorenie logických úloh pomocou použitia PLC Mitshubishi ALPHA XL/ Kocian, Miroslav; Holubek, Radovan. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Zavedenie regálového zakladača pre zlepšenie skladovania a toku materiálu vo zvarovni podniku MATADOR Industries, a.s/ Kopšo, Roman; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Zefektívnenie usporiadania materiálového toku, odoberania, dopravy a skladovania hotovej výroby baliacich liniek/ Bambei, Martina; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Zefektívnenie strojov montážnej linky výroby úplných spojkových lamiel v ZF Sachs Slovakia a.s./ Bordánová, Martina; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Zisťovanie faktora trenia klznej dvojice v závislosti od veľkosti a priebehu zaťažujúcej sily/ Jančí, Radoslav; Labašová, Eva. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Zjednodušenie zariadenia montáže zadných náprav za účelom zvýšenia spoľahlivosti/ Kšinantová, Terézia; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Zvýšenie spoľahlivosti výroby zadnej podlahy v prevádzke zvarovňa v PCA Slovakia Trnava/ Lukačovič, Andrej. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013