Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Dizertačné práce UVSM

Autor

Názov

Vydavateľ

Lašček, M

Štúdium vplyvu parametrov tepelného spracovania rýchlorezných ocelí na ich štruktúrne, teplotné a napäťovo-deformačné stavy = Study of the influence of high speed steels heat treatment parameters to structural, thermal, stress and strain states

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008