Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Metodika návrhu a voľby senzorického vybavenia v inteligentnej montážnej bunke, dizertačná práca/ Šebeňová, Silvia; Velíšek, Karol. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013


Modelovanie a plánovanie materiálového toku vo výrobnom systéme., dizertačná práca/ Zuzicová, Katarína; Pecháček, František. - Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013