Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Šurina, Stanislav, aut. - Sobota, Róbert, ved. práce :
Analýza technologických podmienok pri pretlačovaní kovov = Analysis of technological conditions during metal extrusion : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 40 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Konečná, Lenka, aut. - Kapustová, Mária, ved. práce :
Analýza teplotných podmienok pre simuláciu procesu zápustkového kovania = The analysis of temperature conditions by the simulation process of forging : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 53 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Frunyó, Zoltán, aut. - Morovič, Ladislav, ved. práce - Pokorný, Peter, konzultant :
Chladenie nástrojov pri obrábaní = Cooling of tools near machined : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 58 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Vnučko, Martin, aut. - Václav, Štefan, ved. práce :
Číslicové riadenie výrobných strojov = Numerical control of manufacturing machine : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 56 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Jassa, František, aut. - Baránek, Ivan, ved. práce :
Delenie materiálu vo firme COMEX s.r.o. = Cutting materials in Comex s.r.o. company : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 65 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Drienovský, Marián, aut. - Morovič, Ladislav, ved. práce :
Digitalizácia 3D objektov v praxi = Digitizing 3D object in practice : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Bartošek, Lukáš, aut. - Bónišová, Monika, ved. práce :
Dokončovacie spôsoby obrábania = Finishing methods of machining for steels : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 47 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Takács, Ladislav, aut. - Polakovič, Miloš, ved. práce :
Drsnosť povrchu pri frézovaní = Surface roughness after a milling operation : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 42 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Geryk, Adrian, aut. - Charbula, Jozef, ved. práce :
Geometria rezného klina - aplikácia na PC = Geometry of cutting wedge - aplication on PC : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Slovák, Marián, aut. - Görög, Augustín, ved. práce :
Kontrola nástrojov a súčiastok dotykovými sondami = Tools and components supervising by contacts probes : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 53 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Horváth, Miroslav, aut. - Koščo, Juraj, ved. práce - Václav, Štefan, konzultant :
Lakovacie roboty = Paint robots : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 80 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Lenghart, Jaroslav, aut. - Görög, Augustín, ved. práce :
Meranie výliskov na súradnicovom meracom stroji v podmienkach PSA Peugeot Citroën Trnava = Mesure pressing on the coordinate measuring machine in PSA Peugeot Citroën Trnava : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 41 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Zemko, Peter, aut. - Košťálová, Miroslava, ved. práce :
Modelovanie ťažných nástrojov pomocou výpočtovej techniky = Modeling of drawing tools by using computing technique : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 53 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Dobišová, Marianna, aut. - Lazar, Roman, ved. práce :
Moderné materiály pre tvárnené časti automobilov : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 41 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Puschenreiter, Ľubomír, aut. - Varga, Roman, ved. práce - Pokorný, Peter, konzultant :
Modifikácia foriem pre výlisky = Modification of injection moulds : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Chmelina, Peter, aut. - Václav, Štefan, ved. práce - Uhrík, Vladimír, konzultant :
Návrh konštrukcie vŕtacieho prípravku = Proposed construction drilling curtailment : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 34 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Zvončan, Marek, aut. - Polakovič, Miloš, ved. práce - Václav, Štefan, konzultant :
Návrh montáže elektrotechnického výrobku = Assembly of industrial linkage female plug and sock plug : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 48 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Bernovič, Martin, aut. - Václav, Štefan, ved. práce :
Návrh montáže strojárskeho výrobku = Design of the machine product installation : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 54 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Ondrašík, Martin, aut. - Turňa, Milan, ved. práce :
Návrh technológie výroby bimetalickej rúrkovnice zváraním = Proposed manufacture technology of bimetallic tube-sheet made by welding : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2007. - 58 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Valachovičová, Lucia, aut. - Škodáček, Pavol, ved. práce - Štefánek, Michal, ved. práce :
Návrh výroby hladkých krúžkov = Production proposal for "smooth rings" : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Nagyová, Erika, aut. - Lipa, Zdenko, ved. práce :
Netradičné brúsne nástroje : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 43 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Král, Dušan, aut. - Charbula, Jozef, ved. práce :
Označovanie vymeniteľných rezných doštičiek, ich geometria, spôsoby upínania pre rôzne spôsoby obrábania = Marking of indexable cutting inserts, their geometry, methods of clamping for many various methods of mechanical cultivation : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 50 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Vicena, Attila, aut. - Charbula, Jozef, ved. práce :
Počítačom podporovaná obnova rezných nástrojov = Computer controlled renewal of cutting tools : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 61 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Porubský, Radoslav, aut. - Václav, Štefan, ved. práce :
Počítačová podpora návrhu nádrže = Computer aided design of tank : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 43 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Volek, Marián, aut. - Moravčíková, Jana, ved. práce - Caletka, Peter, konzultant :
Porovnanie brúsenia konvenčným a vysoko abrazívnym brusivom pri zapichovacom brúsení = Experimental comparison of conventional and highly abrasive abrading agents at recess grinding : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 43 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Štefánik, Marián, aut. - Špilová, Dana, ved. práce :
Predikcia lisovateľnosti oceľových plechov : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 39 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Chudík, Peter, aut. - Štefánek, Michal, ved. práce :
Príslušenstvo univerzálnych frézovačiek = The accessories of universal milling machines : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 65 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Blaško, Marián, aut. - Görögová rod. Danieličová, Ingrid, ved. práce :
Progresívne trendy v dokončovacích spôsoboch obrábania = Progressive trends in finish machining : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 72 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Varačka, Michal, aut. - Görögová rod. Danieličová, Ingrid, ved. práce :
Progresívne trendy v sústružení = Progressive trends in the technology of turning : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 54 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Kováčik, Marek, aut. - Görögová rod. Danieličová, Ingrid, ved. práce :
Progresívne trendy vo frézovaní = Progressive trends in the technology of milling : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Beňo, Matúš, aut. - Peterka, Jozef, ved. práce - Pokorný, Peter, konzultant :
Renovácia lisovacieho náradia vo firme Formana s.r.o. Myjava = Renovation of pressuring tools used in company FORMANA Myjava : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 44 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Bayer, Marcel, aut. - Dechet, Dušan, ved. práce - Görög, Augustín, konzultant :
Skúšobný model kompenzátora objemu : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 62 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Horváth, Tomáš, aut. - Bača, Jozef, ved. práce :
Sledovanie životnosti gumokovových súčiastok vyrobených tvárnením = Watching working life of rubber-metal components created through forming : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 47 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Kubovič, Peter, aut. - Pokorný, Peter, ved. práce :
Software pre výučbu programovania CNC strojov = Software for teaching of CNC machine programming : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 63 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Serdel, Pavol, aut. - Hodúlová, Erika, ved. práce :
Súčasný stav vývoja bezolovnatých spájok = Current state of leadfree solders evolution : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE, 2007. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Valášek, Ján, aut. - Štefánek, Michal, ved. práce :
Sústruženie na jednovretenových a viacvretenových strojoch = Turning on Single-Spindle and Multi-Spindle Lathes : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 52 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Boleček, Matej, aut. - Bílik, Jozef, ved. práce :
Technológia výroby hranatých výťažkov = Technology of production angular extracts : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 53 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Škorvánek, Zdenek, aut. - Pokorný, Peter, ved. práce :
Trendy chladenia nástrojov pri obrábaní = Trends of tool cooling on cutting : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 62 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Zahorec, Norbert, aut. - Charbula, Jozef, ved. práce :
Trendy v sústružení = Trends in turning operations : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 65 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Trencsik, Csaba, aut. - Polakovič, Miloš, ved. práce - Pokorný, Peter, konzultant :
Trendy vo frézovaní = Trends in milling operations : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 66 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Bazala, Peter, aut. - Charbula, Jozef, ved. práce :
Tvorba NC programov pre tvarové rotačné súčiastky = Creation NC programs for shaping rotary parts : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 39 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Hodulík, Roman, aut. - Pokorný, Peter, ved. práce :
Upínanie obrobkov a rezných nástrojov = Jigging of workpieces and cutting tools : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 48 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Florkovičová, Renáta, aut. - Sobota, Róbert, ved. práce :
Vplyv rýchlosti tvárnenia na stupeň pretvorenia = Impact speed forming amount of deformation : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 44 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Karika, Gabriel, aut. - Špilová, Dana, ved. práce :
Vplyv vlastností plechov na proces ohýbania = Influence of metal plates properties to a bending process : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Kravárik, Ľuboš, aut. - Sobota, Róbert, ved. práce :
Výber simulačných programov pre objemové tvárnenie = The search of simulation programms for bulk forming : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 56 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Belás, Radoslav, aut. - Görög, Augustín, ved. práce :
Vysokoproduktívne sústruženie v podmienkach PSL a.s. Považská Bystrica = High productive turning in conditions of PSL a.s. company Považská Bystrica : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Jankech, Ján, aut. - Tittel, Viktor, ved. práce :
Vysokoproduktívne zariadenia na výrobu klincov = High productive machines for nail production : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Lezo, Dušan, aut. - Peterka, Jozef, ved. práce - Nováček, Erik, konzultant :
Vysokorýchlostné frézovanie neželezných materiálov a jeho využitie v praxi = High-speed milling for non-ferous materials and its application in practice : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 40 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Kováč, Martin, aut. - Charbula, Jozef, ved. práce - Pokorný, Peter, konzultant :
Výučba geometrie rezných nástrojov = Education of geometry cutting tools : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 62 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Kolman, Pavol, aut. - Štefánek, Michal, ved. práce :
Vývoj pásovej brúsky = Development abrasive - band grinding machine : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 44 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Doboš, Radovan, aut. - Kapustová, Mária, ved. práce :
Význam simulačných programov pre ďalší rozvoj zápustkového kovania = Importance of simulation programs for the further development of die forging technology : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Bernadič, Ľuboš, aut. - Tittel, Viktor, ved. práce :
Zariadenie na výrobu drôtov a lán na predpätú výstuž = Produced mechanismes of prestressed concrete wires and strands : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. - 40 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Chovanec, Stanislav, aut. - Pokorný, Peter, ved. práce :
3D software využívané na Katedre obrábania a montáže = 3D softwares employ in Department machining and assembly : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007. - 46 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


vitek, Jozef, aut. - Beznák, Matej, ved. práce :
Analýza chýb vybraných odliatkov pre automobilový priemysel v Zlievarni Trnava s r.o. : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 99 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Hanzen, Vladimír, aut. - Beznák, Matej, ved. práce :
Analýza jadrových zmesí používaných v Zlievarni Trnava s.r.o. pre odliatky automobilového priemyslu = Analyse core mixture used in the Foundry factory Trnava Ltd. for cast stocks automobile industry : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 51 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Cibuľa, Michal, aut. - Šuba, Roland, ved. práce :
Elektrotechnické materiály vyrábané práškovou metalurgiou : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 53 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Sojka, Jaroslav, aut. - Šuba, Roland, ved. práce :
Klzné a trecie materiály vyrobené z kovových práškov = Bearing and friction materials made from metal powders : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 149 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Šnejt, Martin, aut. - Pokusa, Anton, ved. práce :
Možnosti ovplyvnenia geometrických vlastností práškov a ich využitie v praxi : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Núdzik, Marek, aut. - Chaus, Alexander, ved. práce :
Možnosti výroby vermikulárnej liatiny v kuplových peciach = Possibilities of production of vermicular graphite cast iron in cupola furnance : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 44 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Krafský, Roman, aut. - Pokusová, Marcela, ved. práce :
Počítačová simulácia odlievania silumínového odliatku do kovovej formy = Computer simulation casting Al-Si cast in metal molds : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 50 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Chaus, Alexander, ved. práce - Porubský, Ján, aut. :
Prehľad materiálov a prísad používaných pri výrobe vysokofosforečnej liatiny : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Kováčik, Stanislav, aut. - Pokusa, Anton, ved. práce :
Prehľad spôsobov výroby kovových práškov mletím = Rewiev of metal powders production methods by milling : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 39 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Vrabec, Ján, aut. - Podhorský, Štefan, ved. práce :
Sledovanie zmien vlastností pracovného roztoku pri plazmovom leštení antikoróznych ocelí = Monitoring of changes of electrolyte properties by plasma polishing : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Škantár, Martin, aut. - Pokusa, Anton, ved. práce :
Technológia a jej vplyv na obsah kyslíku v kovových práškoch = The influence of the physical properties on the changing fluidity of powders : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Ridzoň, Martin, aut. - Pokusa, Anton, ved. práce :
Vplyv fyzikálnych vlastností na zmenu tekutosti prášku = The influence of the physical properties on the changing fluidity of powders : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Nosáľ, Dušan, aut. - Belica, Eugen, ved. práce :
Výroba modelového zariadenia pre umelecký odliatok = Production of modeling plant for art casting : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Štefka, Peter, aut. - Šuba, Roland, ved. práce :
Zásady návrhu výrobkov v PM : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZl, 2007. - 65 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Machovich, Ivan, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :
Analýza fyzikálnych procesov pri zváraní a naváraní = Analyses of physical processes by welding and hard surfacing : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 41 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Sokolovič, Ján, aut. - Koleňák, Roman, ved. práce :
Aplikácia novej bezolovnatej spájky SA 1015 v Sony Trnava pri výrobe plošných spojov : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 57 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Martančík, Branislav, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :
Aplikácia prípravkov v procese zvárania : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 55 s.. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Hegedüs, Juraj, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :
Aplikácia zváracích prípravkov vo výrobe veľkorozmerných objektov = Application of welder appliance at production of great volume objects : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Suchý, Miloš, aut. - Maňka, Ľuboš, ved. práce :
Fyzikálne vlastnosti vybraných bezolovnatých spájok = Physical properties of lead-free solders : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 38 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Knotek, Vladimír, aut. - Pikna, Lukáš, ved. práce :
Hybridné zváranie laserom = Hybrid laser welding : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 38 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Polányi, Miloslav, aut. - Pikna, Lukáš, ved. práce :
Korózne skúšky zvarových spojov nehrdzavejúcich ocelí = Corrosion testing of welds stainless steel : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 42 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Slahučka, Martin, aut. - Kovačócy, Pavel, ved. práce :
Laserové zváranie hliníka v automobilovom priemysle = Laserwelding of Aluminium in automobile industry : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 53 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Sahul, Miroslav, aut. - Kovačócy, Pavel, ved. práce :
Laserové zváranie ocelí v automobilovom priemysle = Laser welding of steels in automotive industry : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Šimo, Erik, aut. - Kovačócy, Pavel, ved. práce :
Laserové zváranie vo firme SACHS Slovakia, a.s. : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Remenár, Vojtech, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :

Nedeštruktívne metódy skúšania zvarových spojov = Non-destructive methods of welded joint testing : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 46 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Bohušová, Katarína, aut. - Púčik, Vladimír, ved. práce :
Odporové zváranie v automobilovom priemysle = Resistance Welding in Automobile Industry : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Rolník, Roman, aut. - Lisický, Peter, ved. práce :
Prehľad nových metód nedeštruktívneho skúšania základných materiálov a zvarových spojov = Overview of new methods for non-destructive testing of basic substance and welded joints : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Dikácz, František, aut. - Kovaříková rod. Sukubová, Ingrid, ved. práce :
Prehľad práškových prídavných materiálov pre laserové technológie navárania : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 57 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Nerádová, Martina, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :
Renovácia hriadeľov a čapov vo výrobnom procese : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 60 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Boris, Jaroslav, aut. - Marônek, Milan, ved. práce :
Sledovanie odozvy napätia plazmového oblúka na sklon plazmového horáka Trancking of a response of plasmatic arc voltage as function of plasma burner gradient : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 51 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Provazník, Martin, aut. - Koleňák, Roman, ved. práce :
Spájanie keramických materiálov = Brazing of ceramic materials : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Frankovič, Ján, aut. - Koleňák, Roman, ved. práce :
Spájkovanie tvrdých rezných materiálov : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 48 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Martinovič, Ladislav, aut. - Lisický, Peter, ved. práce :
Technologický postup zvárania tlakových nádob : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 51 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Augustín, Robert, aut. - Maňka, Ľuboš, ved. práce :
Vplyv Al na zmeny vlastností bezolovnatých spájok = Al influences on changes of properties Pb-free solders : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Pavlík, Lukáš, aut. - Szewczyková, Beáta, ved. práce :
Vysokokvalitné bezolovnaté spájky pre klasickú a SMD montáž : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 75 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Melko, Miroslav, aut. - Kasala, Marián, ved. práce :
Využitie elektrónového lúča pri tvorbe povrchových vrstiev : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 38 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Ondruška, Jozef, aut. - Tršo, Martin, ved. práce :
Zváranie kombinovaných kovov explóziou = Joining of Combinated Metals by Explozion Welding : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 54 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Mulík, Peter, aut. - Magaš, Martin, ved. práce :
Zváranie ocelí vysokovýkonovými lasermi = The Steel Welding by High Efficiency Lasers : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.