Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Hodúlová, Erika, aut. - Marônek, Milan, škol. :
Štúdium oblasti rozhrania spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami : Dizertačná práca. (2007). - 2007 ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 139 s. : autoreferát. - Odbor: Strojárske technológie a materiály 23-07-9.
citovaný v dom.publ. nereg. v cit.ind. :
Szewczyková, Beáta, aut. :
Assessment of reliability of soldered joints fabricated with lead-free solders. In: Sučáková, Alena, ed. : International doctoral seminar : Proceedings. Smolenice, May 18-20, 2008. 1. vyd. - Trnava ( Slovenská republika ) : AlumniPress, 2008. - ISBN 978-80-8096-058-2.


Kovaříková rod. Sukubová, Ingrid, aut. - Blaškovitš, Pavol, škol. :
Štúdium vybraných druhov návarov odolných proti abrazívnemu opotrebeniu : Dizertačná práca. (2007). - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KZv, 2007. - 136 s. : autoreferát. - Odbor: Strojárske technológie a materiály 23-07-9.


Pauliček, Roman, aut. - Turňa, Milan, škol. - Taraba, Bohumil, konzultant - Dunovský, Jiří, oponent - Palček, Peter, oponent - Lokaj, Ján, oponent :
Výskum metalurgického spájania kombinovaných kovov Al - oceľ : Dizertačná práca. (2007). - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2007. - 187 s. : autoreferát. - Odbor: Strojárske technológie a materiály 23-07-9.


Patvarošová, Renáta, aut. - Turňa, Milan, škol. - Dunovský, Jiří, oponent - Uherek, František, oponent - Polák, P., oponent :
Zváranie vybraných neželezných materiálov laserovým lúčom : Dizertačná práca. (2007). - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2007. - 113 s. : autoreferát. - Odbor: Strojárske technológie a materiály 23-07-9.


Magaš, Martin, aut. - Turňa, Milan, škol. - Suchánek, J., oponent - Lokaj, Ján, oponent - Polák, P., oponent :
Zváranie vybraných ocelí laserovým lúčom : Dizertačná práca. (2007). - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2007. - 110 s. : autoreferát. - Odbor: Strojárske technológie a materiály 23-07-9


Karvanská, Silvia, aut. - Ulrich, Koloman, škol. :
Hodnotenie zvarových spojov konštrukčných ocelí vyhotovených zváraním laserom podľa teórie "vhodnosti pre prevádzku" : Dizertačná práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2007. - 147 s.+príl. : autoreferát. - Odbor: Strojárske technológie a materiály 23-07-9 ;


Vincze, Koloman, škol. - Czifra, Juraj, aut. :
Projekt automatizovanej výroby potrubných systémov lodí : Dizertačná práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF, 2007. - 131 s.+príl. : autoreferát. - Odbor doktorandského štúdia: 23-07-9 Strojárske technológie a materiály ;