Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Lisický, Peter, aut. - Magula, Vladimír, škol. :
Analýza degradačného účinku účinku deformačného cyklu zvárania : Dizertačná práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 101 s. : autoreferát. - Odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály ; Obhajoba diz. práce: 29.9.2008.

 

Pikna, Lukáš, aut. - Ulrich, Koloman, škol. :
Korózne vlastnosti zvarových spojov dvojfázových ocelí vyhotovených laserovým lúčom : Dizertačná práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 128 s. : autoreferát. - Študijný odbor: 5.2.7 - Strojárske technológie a materiály ; Forma štúdia: Denné doktorandské štúdium ; obhajoba diz. práce: 17.4. 2008.

 

Špilová, Dana, aut. - Bílik, Jozef, škol. :
Rozbor elasticko-plastických deformácií pri ohýbaní oceľových plechov pre rôzne stupne pretvorenia. : Doktorandská dizertačná práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 113 s. : príl., autoreferát. - Vedný odbor: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály ; Študijný program: Strojárske technológie a materiály ; Obhajoba diz. práce: 18.9.2008.