Prejsť na obsah
Verejnosť
obr1

 

 

obr3

obr2

Akcia JOB DAY - prezentácia firiem a ponuka práce pre absolventov fakulty je už niekoľko rokov úspešná - bližšie info TU
Slovenská technická univerzita hodnotená ako TOP univerzita - bližšie info TU.

 

Fakulta pripravuje absolventov inžinierskeho stupňa štúdia v týchto študijných programoch:

Študijné programy na II. stupni štúdia - Ing.

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku
Forma a metóda štúdia Dĺžka štúdia
1. AIPP Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Process Automation and Informatization in Industry
2. IBE Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Integrated Safety
3. MI Materiálové inžinierstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Materials Engineering
4. OAT Obrábanie a tvárnenie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Machining and Forming Technology 
5. PPP Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Personnel Policy in Industrial Plant
6. PPN Počítačová podpora návrhu a výroby

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Computer-Aided Design and Production
7. PMA Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Industrial Management
8. VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Production Technologies and Production Management
9. VZS Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Production Devices and Systems
10. ZASM Zváranie a spájanie materiálov

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
2 roky
Welding and Joining of Materials