Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy

PRODEKAN PRE VNÚTORNÉ A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY FAKULTY

prof. Ing. Milan Marônek, CSc.

  • zahraničné vzťahy
  • vnútorné vzťahy
  • public relations
  • bezpečnostný systém
  • edičná činnosť
  • sociálne programy zamestnancov
  • ALUMNI

Kontaktná adresa:

MTF STU Paulínska 16
917 24 Trnava
mob. : +421 918 600 176
tel. : +421 906 068 192
fax : +421 906 068 299

maronek