Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

December 2018

12.12.2018 Zahraničná návšteva z Iránu na UVPT a UMAT

Dňa 12.12.2018 prijal zástupca riaditeľa UVPT doc. Róbert Riedlmajer riaditeľa Laboratória grafénu a progresívnych materiálov na Technickej univerzite Amirkabir v Teheráne z Iránu. Docent Malek Naderi sa zaujímal o možnosti spolupráce v oblasti výskumu pomocou iónových zväzkov v laboratóriu tandemového urýchľovača 6MV a tiež využitia iónovej implantácie a viacerých plazmových technológií na UVPT. Následne dňa 14.12.2018 mal docent Malek Naderi stretnutie s pracovníkmi Ústavu materiálov, prof. Ľubomírom Čaplovičom, doc. Martinom Kusým, Mgr. Mariánom Palcutom a RNDr. Pavlom Priputenom. Prezentoval výsledky výskumu grafénov na jeho materskom pracovisku. Súčasne sa zaujímal o možnosti spolupráce v oblasti analýzy materiálov, ako aj možnosti obojstranných odborných stáží prostredníctvom ERASMUS+.

 

November 2018

07.11.2018 Zahraničná návšteva na UVPT

Dňa 7.11.2018 prijal zástupca riaditeľa UVPT  doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. delegáciu vietnamského veľvyslanca v SR, pána Duong Trong Minha.  Prezreli si priestory laboratória tandemového urýchľovača 6MV a zaujímali sa najmä o možnosti spolupráce v oblasti výskumu. Návštevy sa zúčastnil aj podpredseda predstavenstva Trnavskej regionálnej komory SOPK, p. Ing. Juraj Čajko.

26.11.2018 Gymnazisti zo Skalice navštívili fakultu

Prišli k nám – včera 26. 11. 2018 študenti Gymnázia v Skalici. Prišli – videli – odchádzali  obohatení o množstvo nových informácií a zážitkov.Vedenie Gymnázia v Skalici v spolupráci s vedením fakulty umožnilo vybraných študentom nižších ročníkov, ktorí sa pripravujú na ukončenie štúdia a už teraz uvažujú o vysokoškolskom štúdiu technického zamerania exkurziu na pracoviskách fakulty.

Október 2018

08.10.2018 Medzizasadnutie Medzinárodného zváračského inštitútu (IIW)

V dňoch 8. – 9.-10. 2018 sa na pôde MTF STU uskutočnilo medzizasadnutie IIW komisie  C-XVII – Spájkovanie a difúzne spájanie. Zasadnutia sa zúčastnili delegáti a experti z viacerých krajín (USA, Nemecko, Portugalsko, Švajčiarsko, Čína, Slovensko...),  aby prerokovali najnovšie trendy a vízie v oblasti tvrdého a mäkkého spájkovania ako aj difúzneho spájania kovových a nekovových materiálov. Počas zasadnutia odzneli odborné prednášky týkajúce sa najnovších výskumov z danej oblasti, účastníci absolvovali prehliadku laboratórií MTF STU, ktorých vybavenie hodnotili na veľmi vysokej úrovni. Po oficiálnej časti stretnutia sa účastníci zúčastnili spoločenského večera, kde mali možnosť ochutnať slovenské kulinárske špeciality, medzi iným získali vedomosti aj o výrobe tradičného slovenského piva.

22.10.2018 Exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu v spoločnosti ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.

Dňa 22.10.2018 sa uskutočnila exkurzia študentov druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia študijného programu Priemyselné manažérstvo v priestoroch spoločnosti ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.. Exkurzia bola realizovaná v rámci predmetu Medzinárodné vzťahy a diverzita pod záštitou organizátorky exkurzie a garantky predmetu, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. Počas exkurzie sa študenti zoznámili s medzinárodným pôsobením spoločnosti, ako i výrobným programom priamo v priestoroch výrobného závodu ANTOLIN Trnava, s.r.o..

 

Jún 2018

04.06.2018 Zahraničná návšteva na MTF

V rámci 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, ktoré sa konalo v dňoch 4. – 5. júna 2018 v Bratislave, navštívil našu fakultu dňa 4. 6. 2018 minister pre inovácie a technologický rozvoj Nenad Popović, ktorý je zanieteným odborníkom a iniciátorom inovácií a nových technológií v Srbsku. Spolu s pánom ministrom navštívil našu fakultu aj jeho poradca Petar Petrović, riaditeľ kancelárie ministra Dušan Žarnović a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike Momčilo Babić.Vzácnu zahraničnú návštevu, ktorá prejavila záujem priezrieť si Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a Centrum výskumu a vývoja kontaktných a bezkontaktných metód merania MTF STU, privítal a sprevádzal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Petreka.Po prehliadke sa uskutočnila v priestoroch dekanátu diskusia, v ktorej sa zahraniční hostia intenzívne zaujímali o skúsenosti MTF STU s budovaním univerzitého vedeckého parku a centier excelentnosti.

 

Máj 2018

22.05.2018 Zahraničná návšteva na UVTE

Dňa 22. 5. 2018 riaditeľ UVTE  doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z Akademie Věd České republiky, Ústavu fyziky plazmatu v Prahe (IPP). Cieľom stretnutia je výskumná spolupráca v oblasti výstavby Tokomaku – fúzneho reaktora slúžiaceho na vytvorenie prstenca plazmy. UVTE sa bude podieľať na výrobe cievok, ktoré tvoria základ zariadenia. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia IPP – Mgr. Josef Havlíček, Ph.D., Dipl-Ing.  David Šesták a Ing. Viktor Veselovský. Za UVTE sa rokovania zúčastnili doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD., doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy a Ing. Miroslav Sahul, PhD. Výskumná spolupráca je naplánovaná na 2 roky, v rámci čoho bude výskum zameraný na vývoj technológie spájania cievok.

 

Apríl 2018

09.04.2018 Uskutočnila sa exkurzia detí na UVTE

V pondelok 9.4.2018 sa v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania (CE5AM) uskutočnila exkurzia detí z Materskej školy Beethovenova v Trnave.
V rámci návštevy, ktorú odborne a organizačne zabezpečoval Ing. Ivan Buranský, PhD., boli deťom predstavené technológie 3D skenovania, 3D tlače, zváranie ako aj 5-osové obrábanie.
Veríme, že i toto je cesta ako v deťoch prebudiť záujem o vedu a techniku.

10.04.2018 Zahraničná návšteva na MTF

Dňa 10. 4. 2018 navštívili MTF STU dekan Strojníckej fakulty Univerzity v Szegede Dr. habil. István Bíró, PhD. a Dr. Eng. Jósef Sárosi, PhD. v rámci programu CEEPUS. Zahraničnú návštevu prijal prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy prof. Milan Marônek. V rámci neformálnej diskusie sa obe strany oboznámili so špecifikami vysokoškolského štúdia na Slovensku a v Maďarsku a o možnostiach ďalšej spolupráce medzi obomi inštitúciami. Súčasťou programu zahraničných hostí bola i prehliadka laboratórií fakulty.

23.04.2018 Zahraničná návšteva na MTF

Dňa 23. 4. 2018 prijal prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Milan Marônek pedagógov z Technical University of Sofia, Faculty of Computer Systems and Technologies – prof. Eng. Borisa Tudjarova, PhD. a Assoc. prof. Eng. Valentina Hristova, PhD., ktorí v rámci podpísanej zmluvy Erasmus+ medzi oboma fakultami navštívili našu inštitúciu. V rámci odborného programu hostia predstavia svoju fakultu, odprezentujú dve odborné prednášky na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a navštívia vybrané laboratóriá fakulty.

 

Marec 2018

07.03.2018 Návšteva z Kuby na MTF STU

Dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka spolu s prodekanom prof. Ing. Milanom Marônkom, CSc. dňa 7. marca 2018 prijali na fakulte delegáciu z Kuby. Prof. Andrés Castro Alegría, rektor  a  Dr. Lazaro Humberto Suarez Lisca z Universidad Central,“Marta Abreu” de Las Villas sa zaujímali najmä o oblasť vzdelávania, vedy  a výskumu. Predmetom rokovania boli aj rámcové otázky budúcej spolupráce s našou fakultou.

14.03.2018 Návšteva zo Západočeskej univerzity z Plzne

V rámci stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS), navštívil našu fakultu Doc. Ing. Jan Řehoř, PhD., vedúci Katedry technologie obrábění, Fakulty strojní zo Západočeskej univerzity z Plzne. Doc. Řehořa prijal riaditeľ Ústavu výrobných technológií, doc. Ing. Štefan Václav, PhD.. V rámci svojej mobility, doc. Řehoř navštívil laboratóriá fakulty a dňa 14. marca 2018 realizoval odbornú prednášku na tému „The technical support of the research, development and education in machining technologies for open collaboration“, kde boli odprezentované a prediskutované oblasti spoločnej spolupráce medzi obomi partnerskými fakultami.

20.03.2018 Návšteva z Kalašnikovej štátnej technickej univerzity

Dňa 20. 03. 2018 navštívili našu fakultu v rámci programu Erasmus+ a projektu International Credit Mobility (ICM) prorektor prof. Alexander Gubert a Dr. Sergei Babushkin z Kalašnikovej štátnej technickej univerzity v ruskom Iževsku. Po prijatí dekanom prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom a prodekanom prof. Ing. Milanom Marônkom, CSc. si hostia pozreli Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a vybrané pracoviská Ústavu výskumu progresívnych technológií.

26.03.2018 Dekan fakulty prijal akademického majstra sveta v streľbe

Dňa 26. 3. 2018 odovzdal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka ďakovný list a mimoriadne štipendium akademickému majstrovi sveta v športovej streľbe a nášmu študentovi Bc. Filipovi Prajovi.Filip na Akademických majstrovstvách sveta v streľbe v Malajzii získal dve zlaté medaily – prvú v disciplíne trap (nástrelom 48 terčov vytvoril zároveň nový svetový rekord) a druhú v trape družstiev.Filipovi v ďalších športových zápoleniach držíme palce!

 

Február 2018

9.2.2018 Návšteva z Francúzskeho veľvyslanectva

Dňa 9. 2. 2018 prijal dekan MTF STU  profesor Peterka delegáciu z Francúzskeho veľvyslanectva v Slovenskej republike.Veľvyslanec Christophe Léonzi,  Francois- Xavier Mortreuil- atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu  a Emmanuelle Ivanov-Durand  sa  zaujímali najmä o možnosť spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu.

13.2.2018 Exkurzia na UVPT

Dňa 13.2.2018 sa uskutočnila exkurzia 41 študentov z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava (garant: RNDr. Bianka Horváthová).
Sme radi, že sme mohli priblížiť detailnejšie výskum na ústave a podporiť záujem o vedu na MTF.

20.2.2018 Návšteva z Univerzity v Alberte

Dňa 20. 02. 2018 navštívili našu fakultu  prof. Dr. Stanislav Karapetrovic a Dr. James Hogan z Univerzity v Alberte (Kanada). Po prijatí dekanom MTF STU profesorom Peterkom pokračujú v programe, ktorý pozostáva z dnešnej prehliadky Centra excelentnosti 5-osového obrábania a stretnutia  s PhD. študentami UPIM a zajtrajšej návštevy SLOVAKION.

 

Január 2018

16.1.2018 Návšteva organizácie Dnepropetrovsk Development Agency (DDA)

Zástupcovia ukrajinskej organizácie DDA sa zúčastnili prehliadky laboratórnych priestorov fakulty. Prehliadka začala o 13:10 a trvala do 15:15. Po skončení prehliadky sa uskutočnilo rokovanie za účasti prodekanky D. Cagáňovej a V. Švača za stranu fakulty. Počas prehliadky laboratórií ústavov boli v krátkosti odprezentované  výsledky výskumu, súčasné strojové a laboratórne vybavenie a výsledky spolupráce so zahraničím, resp. práce na zahraničných projektoch. Počas rokovania na dekanáte organizácia DDA predstavila svoje zámery, ciele a úlohy, ktoré majú naplniť pod vedením mesta Dnepropetrovsk v oblasti ekonomického rozvoja a tvorby partnerských sietí spolupráce. Prioritnými oblasťami tejto organizácie sú najmä projekty v rozvoji infraštruktúry ako napr. modernizácia mestského dopravného systému, rekonštrukcia a čiastočná výstavba ciest, stavba medzinárodného letiska, vybudovanie priemyselného parku s vedeckými inštitúciami , odpadové hospodárstvo najmä so zameraním na čistotu rieky v meste, rozvoj verejnej mestskej prepravnej lanovky, rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vedy a výskumu.