Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

OKTÓBER 2020

04.10.2020 Štátny tajomník MŠVVaŠ na MTF STU

Dňa 7.10.2020 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. Po privítaní vedením MTF STU v zasadacej miestnosti dekana si pán štátny tajomník prezrel prezentáciu o fakulte a navštívil výskumné pracoviská Ústavu výskumu progresívnych technológií. Udialo sa tak v sprievode rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., prorektora STU Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, dekana MTF prof. Ing. Miloša Čambála, CSc., prodekanky MTF doc. Ing. Kristíny Gerulovej, PhD. a prodekanov MTF doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD., prof. Ing. Petra Šugára, CSc. a prof. Ing. Pavla Tanušku, PhD. .

SEPTEMBER 2020

23.09.2020 Zasadnutie novokreovanej Priemyselnej rady MTF STU

Dňa 22.09.2020 o 13. 00 hodine sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novokreovanej Priemyselnej rady MTF STU. Základným poslaním Priemyselnej rady je hlbšie prepojenie fakulty s priemyselnými podnikmi a vytvoriť platformu na spoločné riešenie strategickej spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom.

 

MAREC 2020

09.03.2020 Návšteva z univerzity Novi Sad

V rámci stredoeurópskeho programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS, v deviatom  týždni tohto roku navštívil našu fakultu Dr. Dejan Mirčetić, zástupca vedúceho  Katedry logistiky Univerzity v Novom Sade, v Srbsku.

10.03.2020 SCHAEFFLER DEŇ 2020

Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave sa dňa 26.02.2020 uskutočnil 2. ročník akcie Schaeffler deň 2020, ktorý organizačne zabezpečovala firma Schaeffler v spolupráci s Ústavom výrobných technológií MTF.

 

FEBRUÁR 2020

05.02.2020 Deň otvorených dverí 2020

Počas Dňa otvorených dverí 4.2.2020 sme na pôde MTF STU privítali všetkých, ktorí mali záujem dozvedieť sa informácie o štúdiu a živote na fakulte. Štrnásty ročník podujatia bol primárne určený končiacim stredoškolákom, ich rodičom, pedagógom i verejnosti. Podujatie bolo otvorené príhovorom a prezentáciou prodekanky pre rozvoj ľudských zdrojov doc. Ing. Kristíny Gerulovej, PhD.

17.02.2020 Návšteva z firmy MASAM s.r.o. a z Univerzity akademika S.P. Koroľova v Samare na MTF STU

Dňa 11. 2. 2020 dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambal, CSc. prijal delegáciu z firmy MASAM s.r.o. a z Univerzity akademika S.P. Koroľova v Samare z Ruska.

25.02.2020 Veľká cena Trnavy

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 22. – 23. februára 2020 uskutočnil tradičný 46. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“.

25.02.2020 Schaeffler deň

Videl si už bezreťazový bicykel? Príď si ho k nám pozrieť 26. februára. Aj o budúcnosti urbánnej mobility sa bude rozprávať na akcii Hello future, nice to meet you.