Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

APRÍL 2019

01.04.2019 Výzvy na projekty KEGA a VEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.

02.04.2019 Exkurzia v Schaeffler Skalica

Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Integrovanej bezpečnosti UIBE v rámci predmetov „Audity kvality, bezpečnosti a environmentu“ a „Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie“ na pôde spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

09.04.2019 SCIENCE Online

STU predplatila popredný svetový časopis pôvodného vedeckého výskumu SCIENCE     IF=41.058 (z JCR 2017). Časopis Science bol založený v roku 1880 s podporou amerického vynálezcu Thomasa Edisona. Postupne sa stal poprednou svetovou publikáciou pre najmodernejší výskum, správy zo sveta vedy a komentáre k vedeckým článkom.

09.04.2019 Trenčianske robotické dni

V dňoch 3.-4.4.2019 sa konala medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov - Trenčiansky robotický deň 2019 v Trenčíne na výstavisku Expo Center, a.s., ktorý organizovali SOŠ, Trenčín a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zamestnanci Ústavu výrobných technológií sa významnou mierou podieľali na spolupráci, kde prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc., Ing. Radovan Holubek, PhD., Ing. Andrea Mudriková, PhD. a Ing. Roman Ružarovský, PhD. ako členovia súťažných porôt aktívne hodnotili a oceňovali jednotlivé súťažné tímy.

15.04.2019 Nové ocenenie pre vedeckú špičku na Slovensku

ESET Science Award je nové vedecké ocenenie určené výnimočným vedcom pôsobiacim na Slovensku. Cieľom ocenenia je vyjadriť uznanie špičkovým vedcom a ich vedeckej práci, pretože si zaslúžia úctu a pozornosť. ESET Science Award má zároveň ambíciu zlepšiť postavenie a vnímanie vedy v našej spoločnosti.

15.04.2019 Študentská vedecká konferencia 2019 – výsledky fakultného kola

Dňa 11. apríla 2019 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 23. ročník fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2019 (ŠVK). Z radov študentov na I. a II. stupni štúdia, 104 študentov realizovalo vedeckú odbornú činnosť formou odbornej práce prezentovanej v rámci konferencie v 11 sekciách.

16.04.2019 Úspech študentov UVTE

Dňa 11. apríla sa na pôde MTS STU  uskutočnil už 23. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). Celkovo súťažilo 104 študentov v jedenástich sekciách, pričom UVTE patrili dve sekcie: Výrobné technológie 1 a Výrobné technológie 2. V týchto sekciách súťažilo 11 študentov. V popoludňajších hodinách sa v aule prof. Adamku konalo celkové vyhodnotenie ŠVK. Pri tejto príležitosti boli udelené okrem prvého, druhého a tretieho miesta v jednotlivých sekciách aj mimoriadne ocenenia.

16.04.2019 Organizačné zmeny na UVTE

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU boli s účinnosťou od 01. 04. 2019 zriadené na Ústave výrobných technológií nové katedry resp. zmenili svoj názov.

17.04.2019 Výberové konanie na odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov.

25.04.2019 Ambasádori v roku 2019 reprezentovali fakultu

Propagáciu štúdia na fakulte šírením informácií o nás zabezpečili aj v roku 2019  ambasádori z radov študentov fakulty. V tomto roku sa vedenie fakulty rozhodlo pozmeniť zaužívaný spôsob propagácie štúdia na MTF. Novinkou boli fakultné výjazdy na stredné školy, na ktorých si termíny zabezpečili konkrétne pracoviská fakulty. Vytvorili sa skupiny z radov vyučujúcich a študentov fakulty, ktorí  spoločne v priebehu mesiacov február a marec navštívili stredné školy v mestách: Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Žilina, Piešťany, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice. 

25.04.2019 Panelová výstava Ján Bahýľ na MTF

V dňoch 15.4. - 31.5.2019 bude stála expozícia Technologického múzea MTF STU doplnená o panelovú výstavu, ktorá predstaví velikána slovenskej vedy v oblasti letectva a vojenskej techniky. Príďte si pozrieť výstavu Ján Bahýľ – slovenský konštruktér a vynálezca vrtuľníka.

 

MAREC 2019

08.03.2019 Vinš k MDŽ

Vážené dámy, milé kolegyne, milé študentky, pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa žien by som Vám rád v mene „mužskej časti“ vedenia MTF STU oznámil, že si Vás veľmi vážime a nevieme si náš život bez Vás predstaviť. Prajeme Vám, aby ste mali každý (nie iba tento dnešný) deň veľa zdravia, šťastia, pohody, porozumenia a lásky od všetkých mužov, na ktorých Vám záleží!

11.03.2019 Program CENTRAL EUROPE otvára novú, v poradí už 4. výzvu na realizáciu projektov

Aktuálna výzva v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE je iná než tie predchádzajúce – nielen že sa zjednoduší administrácia projektu pred jeho schválením, ale dôraz sa kladie aj na kontinuitu s už realizovanými projektmi v rámci programu, ako aj na spoluprácu mimo komunity INTERREG. Členovia monitorovacieho výboru programu sú presvedčení, že práve takáto spolupráca je kľúčová pre dosahovanie ešte lepších výsledkov.

12.03.2019 Hľadáme mentorov pre stredoškoláčky - študenti informatiky pridajte sa!

Máš záujem mentorovať stredoškoláčky a zoznámiť ich so štúdiom informatiky na našej fakulte? Potom neváhaj a zaregistruj sa na https://www.ajtyvit.sk/mentoring/

18.03.2019 Výzva na projekty ESET

Nadácia ESET vyhlásila novú výzvu na predkladanie projektov na popularizáciu vedy a výskumu na Slovensku (https://www.nadaciaeset.sk/aktuality/grantova-vyzva-2019-mar.html).

26.03.2019 Výzvy na projekty KEGA a VEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.

27.03.2019 Výzva na projekty Hlavička 2019

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po jedenástykrát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu môžu žiadať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied a medicíny.

27.03.2019 Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej len „MTF STU“ ) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU na rok 2019/2020.

27.03.2019 Kočovce - Veľkonočná rekreácia 2019

Kočovce - Veľkonočná rekreácia 2019 – ponuka.

27.03.2019 Oznam o konaní volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023

Oznam o konaní volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023.

28.03.2019 SCIENCE Online

STU predplatila popredný svetový časopis pôvodného vedeckého výskumu SCIENCE  IF=41.058 (z JCR 2017). Časopis Science bol založený v roku 1880 s podporou amerického vynálezcu Thomasa Edisona. Postupne sa stal poprednou svetovou publikáciou pre najmodernejší výskum, správy zo sveta vedy a komentáre k vedeckým článkom.

28.03.2019 Deň učiteľov-vinš dekana

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé pani učiteľky, milí páni učitelia, pri príležitosti vášho dnešného sviatku vám želám najmä veľa zdravia, veľa radosti z vašej dôležitej a náročnej práce a veľa trpezlivosti so študentami, s prostredím ktoré ovplyvňuje vašu prácu i vašu radosť a tiež trpezlivosť so mnou. Ďakujem vám.

29.03.2019 2% z daní pre Alumni MTF STU

Ak chcete venovať 2% z daní pre občianske združenie Banka kvality - ALUMNI MTF STU a tým prispieť k napĺňaniu cieľov združenia absolventov a priateľov MTF STU, budete potrebovať nasledovné formuláre.

29.03.2019 Predĺžený termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium – urob správny krok!

Dekan fakulty rozhodol o predĺžení podávania prihlášok na bakalárske štúdium. Uchádzači si môžu podať prihlášku do 7. 4. 2019.

 

FEBRUÁR 2019

05.02.2019 Vymenovanie vedúcich pracovísk v kompetencii tajomníčky fakulty

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

08.02.2019 Výzva na projekty- Generácia 3.0

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2019. Cieľom programu je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do čo najviac škôl.

11.02.2019 Pracovné soboty v Akademickej knižnici

Oznamujem vám, že Akademická knižnica bude otvorená aj počas sobôt v letnom semestri v čase od 8:00-11:30, 12:00-16:00 v dňoch: 16.2.2019, 2.3.2019, 16.3.2019, 6.4.2019, 27.4. 2019, 4.5. 2019

15.02.2019 Vymenovanie nových zástupcov riaditeľov ústavov fakulty

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, vymenoval nových zástupcov riaditeľov ústavov fakulty. Zároveň poďakoval predchádzajúcim zástupcom riaditeľov ústavov za ich prácu v prospech fakulty a všetkým zaželal veľa úspechov v ďalšej práci.

19.02.2019 2% z daní pre Alumni MTF STU

Ak chcete venovať 2% z daní pre občianske združenie Banka kvality - ALUMNI MTF STU a tým prispieť k napĺňaniu cieľov združenia absolventov a priateľov MTF STU, budete potrebovať nasledovné formuláre.

19.02.2019 Nová výzva na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta

Dovoľujeme si upozorniť študentov STU tretieho stupňa, docentov, profesorov a výskumných pracovníkov na termíny nových výziev.

19.02.2019 Výzva na podporu inovácií

AXA Nadačný fond a Nadácia Pontis, ako správca fondu, už po ôsmy raz otvára grantovú výzvu pre študentov a mladých inovátorov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu so zameraním na prevenciu.

21.02.2019 Docent Peter Pokorný poverený koordináciou pracovísk pri podávaní a riešení projektov

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 15. februára 2019 poveril koordináciou pracovísk fakulty pri podávaní a riešení projektov dlhodobého strategického výskumu a vývoja a koordináciou prípravy podkladov pre účely prebiehajúcej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na MTF STU doc. Ing. Petra Pokorného, PhD.

22.02.2019 Nová výzva na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta

Dovoľujeme si upozorniť študentov STU tretieho stupňa, docentov, profesorov a výskumných pracovníkov na termíny nových výziev.

27.02.2019 Voľné miesto kuchárky

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru KUCHÁRA/KU.

27.02.2019 Kočovce - Veľkonočná rekreácia 2019

Kočovce - Veľkonočná rekreácia 2019.

 

JANUÁR 2019

06.01.2019 Vymenovanie vedúcich pracovísk

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, vymenoval s účinnosťou od 01. januára 2019 za vedúcich pracovísk nasledovných zamestnancov.

07.01.2019 Možnosť pre študentov: Letná škola v USA

Možnosť pre študentov v bakalárskom štúdiu zúčastniť sa letných škôl v USA zameraných na občiansku angažovanosť, vzdelávanie a doplňovanie si zručností, ktoré sa  budú konať koncom júna - august 2019.

15.01.2019 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie.

16.01.2019 MTF prijme na voľné miesto systémového špecialistu

MTF prijme na voľné miesto systémového špecialistu.

16.01.2019 MTF prijme na voľné miesto projektového manažéra pre zahraničné projekty

MTF prijme na voľné miesto projektového manažéra pre zahraničné projekty.

16.01.2019 MTF prijme na voľné miesto projektového manažéra

MTF prijme na voľné miesto projektového manažéra.

17.01.2019 Výzva na projekty- E_Talent

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

17.01.2019 Výzva na projekty - Kvalita vzdelávania

Grantový program Nadácie Tatrabanky Kvalita vzdelávania patrí k najstarším, v Nadácii Tatra banky existuje už od roku 2006. Od roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich aktivity,v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac.

17.01.2019 Výzva na projekty-Študenti do sveta

Cieľom grantového programu Nadácie Tatrabanky Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti...

17.01.2019 Nové výzvy na podporu mladých výskumníkov, o najlepšie publikácie a umelecké a architektonické dielo

Dovoľujeme si upozorniť študentky, študentov, zamestnancov na termíny nových výziev.