Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 bolo na MTF STU spustené dňa 1.12.2019. Ukončenie podávania prihlášok je 31.01.2020.

Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (maria.resetkova@stuba.sk) a na:

https://www.mtf.stuba.sk/sk/odbory/oddelenie-zahranicnych-projektov-a-zahranicnych-vztahov-1/mobility/studenti.html?page_id=14257

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

Výber zahraničnej univerzity odporúčame študentom prekonzultovať s Erasmus+ koordinátorom a obsah štúdia s garantom študijného programu resp. prodekanom pre vzdelávanie ešte pred podaním prihlášky.