Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

 

Erasmus+ študijný pobyt

Podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 bolo na MTF STU spustené dňa 1.12.2019. Ukončenie podávania prihlášok je 31.01.2020.

Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (maria.resetkova@stuba.sk) a na:

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

Výber zahraničnej univerzity odporúčame študentom prekonzultovať s Erasmus+ koordinátorom a obsah štúdia s garantom študijného programu resp. prodekanom pre vzdelávanie ešte pred podaním prihlášky.

 


 

EIT Digital ponúka študentom z vybraných krajín štipendiá na letné školy v európskych metropolách

Študenti budú môcť stráviť dva týždne leta 2020 vo vybranej európskej metropole a získať skvelú skúsenosť do svojho CV. Počas letnej školy je možnosť pracovať na zadaniach pre top európske firmy, navštíviť lokálne inovačné huby, stretnúť top startup-istov z danej krajiny, a hlavne spoznať nové mesto a skvelých ľudí.

EIT Digital Summer Schools ponúkajú:

 • 2 týždne zaujímavých workshopov
 • 16 programov zameraných na digitálne inovácie a business skills
 • Výber z 13 top európskych miest v 12 európskych krajinách
 • Možnosť pracovať na pracovných zadaniach pre top európske firmy
 • Super voľnočasové aktivity
 • Možnosť získania štipendia

Termín podávaná prihlášok so zvýhodnenými podmienkami pre „early birds“ je 1.2.2020. Posledný dátum podania prihlášky o štipendium je 15.3.2020.

Viac informácií o programoch letných škôl a podmienkach získania štipendia nájdete tu

 


 

Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt pre akademický rok 2020/2021

Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa zohľadňujú nasledovné kritériá:

 • študijné výsledky (VŠP za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU) a plnenie si študijných povinností (počet získaných kreditov za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU)
 • jazykové znalosti uchádzača doložené jazykovým certifikátom
 • osobné aktivity uchádzača (napr. aktívna účasť študenta na  Študentskej vedeckej konferencii a pod.)

 

Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

 

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

Štipendiá na krátkodobé pobyty
Doktorandi zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka
Aktuálne informácie o ponuke štipendií nájdete pre Akciu Rakúsko-Slovensko tu.

 

V programe Akcia Rakúsko-Slovensko je otvorená ďalšia výzva o štipendiá:

 • Štipendiá Akcie pre diplomantov
 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (uchádzači z humanitných odborov a umenia)

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2020

Podrobné informácie o ponuke štipendií sú zverejnené tu

 

Termín podávania prihlášok na Erasmus+ stáže pre akademický rok 2019/2020

Prihlášky na Erasmus+ stáže sa podávajú priebežne počas celého roka, bližšie informácie nájdete tu. Aktuálnu ponuku Erasmus+ stáží nájdete tu.

 

International Visegrad Fund - Visegrad Scholarship Program 2020

Ponuka bakalárskych (V4), magisterských a po-magisterských štipendií
Študenti/ výskumníci môžu požiadať o štúdium/výskum až na 4 semestre
Štipendium do výšky 2 500 EUR/ semester
Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2020

Informácie o ponuke štipendií nájdete tu

 

Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite študentov Informácie a pokyny    Archív výziev na študijné pobyty