Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Vážení študenti,

aktuálne informácie z Útvaru medzinárodných vzťahov STU k mobilitám ako aj inštrukcie ako postupovať počas pandémie vírusu COVID-19 nájdete TU.

Národný štipendijný program  Slovenskej republiky

Výzva na predkladanie žiadostí pre akademický rok 2022/2023

 

 • Realizácia pobytov v rámci akademického roka 2022/2023
 • Termín podávania žiadostí:on-line: 30. apríla 2022 do 16:00 hod.

 


Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku

 • študenti (2. stupňa vysokoškolského vzdelávania)
 • doktorandi
 • postdoktorandi (vysokoškolskí učitelia/ výskumní pracovníci (max. 10 rokov od udelenia PhD.      k termínu uzávierky))

Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva iba on-line na www.stipendia.sk

Bližšie informácie: 

https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-akademicky-rok-2021/2022-je-o

Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt

Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa zohľadňujú nasledovné kritériá:

 1. študijné výsledky (VŠP za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU) a plnenie si študijných povinností (počet získaných kreditov za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU)
 2. jazykové znalosti uchádzača doložené jazykovým certifikátom
 3. osobné aktivity uchádzača (napr. aktívna účasť študenta na  ŠVOČ   a pod.)

Erasmus+ študijný pobyt

 1. kolo podávania prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023 bolo spustené dňa 01.12.2021. Ukončenie podávania prihlášok je 31.01.2022.

Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (maria.resetkova@stuba.sk) a na:

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

Výber zahraničnej univerzity odporúčame študentom prekonzultovať s Erasmus+ koordinátorom a obsah štúdia s garantom študijného programu (resp. prodekanom pre vzdelávanie) ešte pred podaním prihlášky.

EIT Manufacturing Winter School 2021

Vážení doktorandi, nezmeškajte príležitosť a prihláste sa na 2. ročník EIT Manufacturing Winter School 2021.

Zimná škola na tému „Manufacturing in Mars“ bude prebiehať hybridne, 15. – 19. novembra online a následne prezenčne od 22. – 26. novembra 2021 v Porte, Portugalsko.  

Bližšie informácie spolu s prihláškou nájdete na nasledujúcom odkaze: 
"Manufacturing in Mars (MinM)": EIT Manufacturing Winter School 2021 - EIT Manufacturing Doctoral School

Termín na podanie prihlášky: 31. október 2021

V prípade otázok prosím kontaktujte rektorátne pracovisko EIT:  ivana.mrazova@stuba.sk

Podávanie žiadosti o štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody sa predkladá: 

cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii (iba on-line) 

a zároveň 

cez on-line systém SAIA, n. o. (on-line aj poštou). 

 

         Podávanie žiadosti: 

 1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii: 
 • on-line v ruskom systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii na webstránke: https://education-in-russia.com/. Do termínu uzávierky najneskôr 15. 12. 2021 23.59 hod. 
 1. cez on-line systém SAIA, n. o.: 
 • on-line na webovej stránke www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 23:59 hod. v deň uzávierky 15. 12. 2021), a to v prípade, že uchádzač má záujem o príplatok ku štipendiu zo slovenskej strany; 
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka). 

 

 

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody si uchádzači môžu podať pri nasledovných typoch štipendijných pobytov: 

 

         Viac informácií na webovej stránke www.saia.sk v časti https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all

Vážení študenti/ vážené študentky,

2. kolo podávania prihlášok na Erasmus+ študijné pobyty na letný semester akademického roka 2021/2022 prebieha do 10.10.2021. Prihlášku nájdete v AIS.

Výber zahraničnej univerzity odporúčame študentom prekonzultovať s Erasmus+ koordinátorom a obsah štúdia s garantom študijného programu resp. prodekanom pre vzdelávanie ešte pred podaním prihlášky.

Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (maria.resetkova@stuba.sk) a na: https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

 Informácie nájdete aj na FB:  https://www.facebook.com/STU.International/photos/a.125988528763787/611606110202024

Študenti majú taktiež možnosť absolvovať Erasmus+ pracovnú stáž.

Viac informácii na webe: https://www.stuba.sk/sk/erasmus-pracovna-staz-v-zahranici.html?page_id=4103

 

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Štipendijný program Visegrad – Taiwan Scholarships

 • 10 - mesačné štúdium, resp. výskum na vybraných vysokoškolských inštitúciách v Taiwane
 • Určené pre: kandidát doktorandského štúdia, doktorand, postdoktorand
 • Podporované akademické oblasti:
  Nanotechnológie
  Elektrotechnický priemysel
  Biotechnológie
  Informačné technológie
  Verejné zdravie
  Sociálne a humanitné vedy
 • Možnosť podporiť 10 mesačné štúdium pre každú z krajín V4 (pre nasledujúci akademický rok)
 • Termín na podávanie prihlášok je 30. september 2021
 • Viac informácií o programe - https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/.

Štipendijný program spolkovej krajiny Bavorsko

pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia na ak.rok 2022/2023

Bavorsko ponúka ročný štipendijný program pre študentov strednej, východnej a juhovýchodnej Európy na akademický rok 2022/23.

Štipendiá sú určené na financovanie postgraduálneho štúdia inžinierskych programov a doktorandského štúdia na bavorských vysokých školách.

 

Ročné štipendiá je možné dvakrát predĺžiť až o 3 roky; výška štipendia je 861,-€ mesačne.

Uzávierka prihlášok: 1. december 2021 (dátum prijatia!).

 

 V prípade otázok je potrebné kontaktovať priamo pani Katrin Döppe (doeppe@bayhost.de).

Kontakt na web stránku https://www.uni-regensburg.de/bayhost/startseite/index.html

Letak

1. "Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy"

Kedy? 9. júna 2021 (streda) o 14:00 hod.

Pre? VŠ študentov, doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov

Link na pripojenie ako aj celú informáciu o podujatí nájdete na stránke SAIA, n.o.: https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/podujatia/webinar-stipendia-do-strednej-a-juhovychodnej-europy


2. "Do celého sveta s Národným štipendijným programom v letnom semestri 2021/2022"

Kedy?  16. júna 2021 (streda) o 14:00 hod.

Pre? VŠ študentov, doktorandov, postdoktorandov

Link na pripojenie ako aj celú informáciu o podujatí nájdete na stránke SAIA, n.o.:

https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/podujatia/webinar-do-celeho-sveta-s-narodnym-stipendijnym-programom-v

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty  

Ponuka štipendií v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko v nasledujúcich kategóriách:

 • výskumné pobyty doktorandov (3 - 6 mesiacov)
 • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov (3 - 6 mesiacov)
 • pobyty diplomantov – príprava diplomovej práce (1 - 3 mesiace)
 • letný jazykový kurz (pre študentov a doktorandov z technických odborov)

 

Uzávierka na predkladanie projektových žiadostí: 15. 3. 2021

Bližšie informácie na  www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Podávanie štipendijných žiadostí cez  www.scholarships.at.

V kategórii krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Štipendium DAAD – magisterské štúdium v Nemecku

Termín dodania žiadosti: 16.11.2020

Určené pre: študenti 2. stupňa (v čase nástupu na pobyt ukončený min. I. stupeň VŠ)

absolventi VŠ (ukončené VŠ štúdium pred max. 6 rokmi)

Štipendium: 861 EUR/ mesiac + príspevok na cestovné a poistenie+ príspevok na študijný materiál+ jazykové vzdelávanie

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov

Bližšie informácie:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64

https://www.saia.sk/sk/konferencie/webinar-stipendia-daad-na-letne-jazykove-kurzy-a-studijne-po

Štipendium DAAD – letné jazykové kurzy v Nemecku

Termín podania žiadosti: 1.12.2020

Určené pre: študenti VŠ (ukončené min. 2 semestre bakalárskeho štúdia), znalosť nemeckého jazyka (min. A2)

Štipendium: 950 EUR + príspevok na cestovné

Dĺžka pobytu: 3-4 týždne (leto 2021)

Bližšie informácie

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49

https://www.saia.sk/sk/konferencie/webinar-stipendia-daad-na-letne-jazykove-kurzy-a-studijne-po

Ponuka stáží pre študentov a absolventov v štátoch Európy.

Informácie na: https://www.trainingexperience.org/

 

Národný štipendijný program SR - Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2020/2021

 • Termín predkladania žiadostí: on-line: 31. október 2020 do 16:00 hod.
 • Žiadosť o štipendium a cestovný grant na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka sa predkladá online na stipendia.sk. (resp. www.scholarships.sk –  uchádzači zo zahraničia)

Štipendiá sú určené pre:

 • študentov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 • doktorandov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia
 • postdoktorandov na výskumný pobyt na zahraničnej VŠ/ výskumnej inštitúcii

Bližšie informácie sa dočítate na: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-letny-semester-akad-rok-2020/2021-otvorena

 

Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt pre akademický rok 2021/2022

Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa zohľadňujú nasledovné kritériá:

 1. študijné výsledky (VŠP za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU) a plnenie si študijných povinností (počet získaných kreditov za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU)
 2. jazykové znalosti uchádzača doložené jazykovým certifikátom

osobné aktivity uchádzača (napr. aktívna účasť študenta na  ŠVOČ   a pod.)

 

 

Vážení študenti/ vážené študentky,

2. kolo výberového konania na Erasmus+ študijné pobyty na letný semester 2020/2021 sa uskutoční v termíne 28.9. -11.10.2020. Prihlášku nájdete v AIS.

Výber zahraničnej univerzity odporúčame študentom prekonzultovať s Erasmus+ koordinátorom a obsah štúdia s garantom študijného programu resp. prodekanom pre vzdelávanie ešte pred podaním prihlášky.

Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (maria.resetkova@stuba.sk) a na: https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

 Informácie nájdete aj na: https://www.stuba.sk/sk/medzinarodne-aktivity/newsletter.html?page_id=13715

FB: https://www.facebook.com/STU.International/photos/a.125988528763787/361327945229843/

IG: https://www.instagram.com/p/CFuApQ9nSdH/

 

 

Vážení študenti/ vážené študentky,
vycestovanie za účelom študentských mobilít je opäť povolené.
Vycestovať je možné do 19 krajín – tzv. bezpečné krajiny. Zoznam krajín podľa bodu 1 Opatrenia Úradu verejného   zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (OLP/4739/2020) nájdete tu:
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_zahranicne_vztahy/Zoznam_krajin.pdf

 

Erasmus+ pracovná stáž

Prihlášku si môžete podať aj ak ešte nemáte konkrétnu predstavu, kam by ste chceli vycestovať na stáž (prihlášku je možné neskôr zmeniť). Prihlášky zasielajte na: international@stuba.sk.

 

Minimálna dĺžka pracovnej stáže: 2 mesiace
Maximálna dĺžka pracovnej stáže: 4 mesiace, vzhľadom na pridelený grant Erasmus+ na STU
Maximálne sa môže študent/ absolvent zúčastniť mobility v trvaní 12 mesiacov, pričom do tohto obdobia sa zarátavajú aj mobility za daný stupeň štúdia.

 

Pre budúcich absolventov
Prihlášku je potrebné odovzdať/ zaslať na ÚMV ešte v čase štúdia – najneskôr v deň konania štátnej skúšky.
Absolvent môže realizovať stáž maximálne do jedného roka od ukončenia štúdia.  

 

Bližšie informácie nájdete tu
Brožúra, ktorá Vám pomôže pri komunikácii so zahraničnou inštitúciou

 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

6 – 9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA

Všeobecné podmienky:

 • ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu
 • výborné študijné výsledky
 • výborná znalosť anglického jazyka
 • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2021 – 2022 je 30. júna 2020.

Podrobné informácie: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium

 


 

NATO-wide Young Professionals Programme (YPP) – výzva na podávanie prihlášok

Zámerom je pritiahnuť a rozvinúť veľmi nadaných profesionálov, ktorí majú záujem o urýchlenie kariéry cez nástupnú pozíciu v NATO. Úspešný kandidát budem mať možnosť pracovať v rôznych oblastiach v odlišných orgánoch NATO a zažiť rad aktivít v aliancii.

Podávanie prihlášok v termíne 29. apríl – 31. máj

Začiatok realizácie programu v roku 2021

Podrobné informácie ako aj kritériá na www.nato.int/YPP

YPP brožúra EnglishFrench


 

Výzva na predkladanie žiadostí pre akademický rok 2020/2021 – Národný štipendijný program  SR

  • Realizácia pobytov v rámci akademického roka 2020/2021.
  • Termín predkladania žiadostí je 30. apríl 2020 do 16:00 hod.
   Zmena termínu uzávierky! Nový termín uzávierky: 18.5.2020 o 16:00 hod. (stredoeurópsky čas)
  • Žiadosti o štipendiá (možnosť uchádzať sa aj o cestovný grant) sa predkladajú on-line cez stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

  Štipendiá sú určené pre:

  • študentov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia
  • doktorandov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia
  • postdoktorandov na výskumný pobyt na zahraničnej VŠ/ výskumnej organizácii

  Úpravu podmienok pre predkladanie žiadostí nájdete na: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/zmena-uzavierky-a-uprava-podmienok alebo úplné znenie v pdf formáte  (klikni sem)

   Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

   Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

   Podrobné informácie na https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-akademicky-rok-2020/2021-je-otvorena.

   Slovenská akademická informačná agentúra informuje o výzve na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na výskumné pobyty pre doktorandov.

   Uzávierka: 30. 4. 2020

   Uchádzať sa je možné v nasledovných kategóriách:

   ŠTIPENDIUM DAAD NA KRÁTKODOBÝ VÝSKUMNÝ POBYT PRE DOKTORANDOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV (1 - 6 MESIACOV)

   ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE BÝVALÝCH ŠTIPENDISTOV DAAD (1 - 3 MESIACE)

     


    

   Štipendium DBU v Nemecku

   Možnosť získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

   Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

   Výška štipendia je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

   Dňa 01.04.2020 o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Zúčastnia sa i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi odpovedia na všetky Vaše otázky.  Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

   Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2020 do 31.7.2020. 

   Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31.7.2020 a všetci absolventi z minulých rokov.

   Prihlásiť sa je možné na: https://www.dbu.de/2613.html

   Informáciu môžete nájsť aj na stránkach: http://dbu.de/2600.html 

   Pozvánka

   Poster


    

   Erasmus+ študijný pobyt

   Podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 bolo na MTF STU spustené dňa 1.12.2019. Ukončenie podávania prihlášok je 31.01.2020.

   Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (maria.resetkova@stuba.sk) a na:

   https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

   Výber zahraničnej univerzity odporúčame študentom prekonzultovať s Erasmus+ koordinátorom a obsah štúdia s garantom študijného programu resp. prodekanom pre vzdelávanie ešte pred podaním prihlášky.

    


    

   EIT Digital ponúka študentom z vybraných krajín štipendiá na letné školy v európskych metropolách

   Študenti budú môcť stráviť dva týždne leta 2020 vo vybranej európskej metropole a získať skvelú skúsenosť do svojho CV. Počas letnej školy je možnosť pracovať na zadaniach pre top európske firmy, navštíviť lokálne inovačné huby, stretnúť top startup-istov z danej krajiny, a hlavne spoznať nové mesto a skvelých ľudí.

   EIT Digital Summer Schools ponúkajú:

   • 2 týždne zaujímavých workshopov
   • 16 programov zameraných na digitálne inovácie a business skills
   • Výber z 13 top európskych miest v 12 európskych krajinách
   • Možnosť pracovať na pracovných zadaniach pre top európske firmy
   • Super voľnočasové aktivity
   • Možnosť získania štipendia

   Termín podávaná prihlášok so zvýhodnenými podmienkami pre „early birds“ je 1.2.2020. Posledný dátum podania prihlášky o štipendium je 15.3.2020.

   Viac informácií o programoch letných škôl a podmienkach získania štipendia nájdete tu

    


    

   Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt pre akademický rok 2020/2021

   Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa zohľadňujú nasledovné kritériá:

   • študijné výsledky (VŠP za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU) a plnenie si študijných povinností (počet získaných kreditov za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU)
   • jazykové znalosti uchádzača doložené jazykovým certifikátom
   • osobné aktivity uchádzača (napr. aktívna účasť študenta na  Študentskej vedeckej konferencii a pod.)

    

   Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

    

   V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

   Štipendiá na krátkodobé pobyty
   Doktorandi zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka
   Aktuálne informácie o ponuke štipendií nájdete pre Akciu Rakúsko-Slovensko tu.

    

   V programe Akcia Rakúsko-Slovensko je otvorená ďalšia výzva o štipendiá:

   • Štipendiá Akcie pre diplomantov
   • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov
   • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov
   • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (uchádzači z humanitných odborov a umenia)

   Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2020

   Podrobné informácie o ponuke štipendií sú zverejnené tu

    

   Termín podávania prihlášok na Erasmus+ stáže pre akademický rok 2019/2020

   Prihlášky na Erasmus+ stáže sa podávajú priebežne počas celého roka, bližšie informácie nájdete tu. Aktuálnu ponuku Erasmus+ stáží nájdete tu.

    

   International Visegrad Fund - Visegrad Scholarship Program 2020

   Ponuka bakalárskych (V4), magisterských a po-magisterských štipendií
   Študenti/ výskumníci môžu požiadať o štúdium/výskum až na 4 semestre
   Štipendium do výšky 2 500 EUR/ semester
   Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2020

   Informácie o ponuke štipendií nájdete tu

    

   Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite študentov Informácie a pokyny    Archív výziev na študijné pobyty