Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

 

Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt pre akademický rok 2020/2021

Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa zohľadňujú nasledovné kritériá:

  • študijné výsledky (VŠP za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU) a plnenie si študijných povinností (počet získaných kreditov za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU)
  • jazykové znalosti uchádzača doložené jazykovým certifikátom
  • osobné aktivity uchádzača (napr. aktívna účasť študenta na  Študentskej vedeckej konferencii a pod.)

 

Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

 

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

Štipendiá na krátkodobé pobyty
Doktorandi zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka
Aktuálne informácie o ponuke štipendií nájdete pre Akciu Rakúsko-Slovensko tu.

 

Termín podávania prihlášok na Erasmus+ stáže pre akademický rok 2019/2020

Prihlášky na Erasmus+ stáže sa podávajú priebežne počas celého roka, bližšie informácie nájdete tu. Aktuálnu ponuku Erasmus+ stáží nájdete tu.

 

Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite študentov Informácie a pokyny    Archív výziev na študijné pobyty