Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Termín podávania online prihlášok na Národný štipendijný program SR je do 31. októbra 2019 do 16:00 hod. Viac informácií o štipendiu NŠP SR nájdete tu.

 

Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

 

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

  • Výskumné pobyty doktorandov (3 - 6 mesiacov)
  • Výskumné pobyty excelentných postdoktorandov (3 - 6 mesiacov)
  • Pobyty diplomantov – príprava diplomovej práce (1 - 3 mesiace)

 Deadline na podávanie žiadostí je 15. 10. 2019

Aktuálne informácie o ponuke štipendií a grantov nájdete pre Akciu Rakúsko-Slovensko tu.

 

Termín podávania prihlášok na Erasmus+ stáže pre akademický rok 2019/2020

Prihlášky na Erasmus+ stáže sa podávajú priebežne počas celého roka, bližšie informácie nájdete tu. Aktuálnu ponuku Erasmus+ stáží nájdete tu.

 

Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite študentov Informácie a pokyny    Archív výziev na študijné pobyty