Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU dňa 12.9.2019 o 14:00 h v priestoroch MTF STU (prístavba T02, miestnosť č. 1.201 – prízemie), Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava.

Program:

  1. Výročná správa o činnosti združenia za rok 2018
  2. Správa o hospodárení združenia za rok 2018
  3. Plán činnosti združenia na roky 2019-2020
  4. Návrh rozpočtu združenia na roky 2019-2020
  5. Rôzne

 

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť, môžete písomne poveriť niektorého z člena združenia, aby Vás zastúpil. Písomné splnomocnenie prinesie zastupujúci na zasadnutie Valného zhromaždenia, alebo pošle na adresu: Mgr. Miroslava Martinická, MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava (miroslava.martinicka@stuba.sk).

 

Príloha: Splnomocenie                                                                               

prof. Ing. Milan Marônek, PhD.
výkonný predseda združenia