Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27.9.2019 bude prebiehať 13. ročník Festivalu vedy -  Európska noc výskumníkov 2019 v Bratislave, na ktorej sa bude už po siedmykrát prezentovať aj naša fakulta.   Zdroj: http://www.nocvyskumnikov.sk/

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 818109 a financovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy. 

Mottom tohtoročného festivalu je „Život ako ho (ne)poznáme“Jednou z hlavných úloh výskumníkov a výskumníčok je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Tisícky vedcov po celom svete zasvätili svoje vlastné životy, aby otvárali brány poznania našich životov, zlepšovali ich kvalitu a aj aby sme lepšie chápali svet, v ktorom žijeme. Fyzici prichádzajú s novými poznatkami k fungovaniu nášho sveta, biológovia prispievajú k zlepšeniu nášho zdravia, historici nám pomáhajú pochopiť našu minulosť, sociológovia nám pomáhajú pochopiť spoločnosť, v ktorej žijeme, nanotechnológovia vyvíjajú nové materiály, ktoré používame každý deň a ani si to neuvedomujeme. Napriek tomu mnohým veciam v našich životoch ešte nerozumieme, mnohé oblasti ešte čakajú na svoje objavenie a práve to je práca špičkových slovenských výskumníkov a výskumníčok, ktorých budete môcť stretnúť už na 13. ročníku Európskej noci výskumníkov. Budete mať príležitosť počúvať a rozprávať sa so špičkovými svetovými a slovenskými vedcov, ktorí Vám ponúknu nové perspektívy na život.  

Cieľovou skupinou podujatia sú deti v školskom veku a ide predovšetkým o zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 300 vedcov a výskumníkov, skoro 55 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo spolu viac ako 182 000 návštevníkov (v 5-tich mestách kde podujatie prebiehalo). Hlavný organizátor podujatia - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity za pomoci Slovenskej akadémie vied, portálu EurActiv.sk a Centra vedecko-technických informácií SR, opäť sľubuje bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny.

V roku 2019 (27.9.2019): garantuje prezentáciu MTF STU Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Anotácia:Zaži tri polstoročia a prejdi  všetkými štyrmi priemyselnými revolúciami od parného stroja, cez zavedenie montážnej linky,  prvý počítačový boom až  po cloude computing. Prevedieme ťa zaujímavým svetom manažmentu v jednotlivých obdobiach, zistíš ako sa pracovalo vtedy a dnes. Keď to všetko zvládneš - získaš od nás certifikát junior manažéra priemyselnej revolúcie.!Názov prezentácie je Priemyselná revolúcia naživo.

Odborné garantovanie za UPIM:

Ing. Peter Szabó, PhD. – garant prezentácie
Ing. Lukáš Jurík, PhD.
Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.

Organizačný garant: OPOM, Oddelenie Public relations

 

Minuloročné prezentácie MTF STU:

  • V roku 2018 (28.9.2018): odborne garantoval prezentáciu MTF Ústav výskumu progresívnych technológií s názvom All you need is atom. Z opisu prezentácie: „Protóny dávajú atómom identitu a elektróny charakter. Rôznorodosť vlastností atómov v periodickej tabuľke prvkov umožňuje vzniknúť neuveritelľému počtu mnohokrát veľmi komplexných kryštalických štruktúr so zaujímavým usporiadaním a symetriou. Pri našom stánku si môžete pozrieť 3D projekciu atomárnej štruktúry rôznych kryštálov, od jednoduchých štruktúr najznámejších minerálov, cez komplexné kovové zliatiny až po kvázikryštály. Predstavíme tiež hlavné zameranie nášho pracoviska na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave – iónovú implantáciu materiálov. Uvidíte vizualizácie simulácií iónovej implantácie na rôznych stupňoch teórie. Tešíme sa na vás a na vaše zvedavé otázky.“ Za ústav: Dr.Antušek, Dr.Bezák, Dr.Noga, Dr. Vaňa. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/boli-sme-na-noci-html?page_id=13929
  • V roku 2017 (29.9.2017) zabezpečil účasť fakulty Ústav výrobných technológií s prezentáciou „zaSPINNERuj si s MTF“. Pripravili sme nielen zaujímavú prezentáciu, ale i videonahrávku z výroby spinnerov, predvádzali sme tlač komponentov na 3D tlačiarni, lisovanie a ďalšie postupy, ktoré priblížili časť sveta technológií malým zvedavcom. Odborný garant prezentácie MTF STU: doc. Ing. Štefan Václav, PhD. – riaditeľ UVTE. Prezentáciu zabezpečili: Ing. Ivan Buranský, PhD.; doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., Ing. Marcel Kuruc, PhD., Ing. Martin Bajčičák, PhD.Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/boli-sme-tam.html?page_id=13359
  • V roku 2016 (30.9.2016) zabezpečoval prezetáciu fakulty Ústav integrovanej bezpečnosti s prezentáciou „Farebný svet vodného skla“. Deti si vyrábali akváriá z vodného roztoku kremičitanu sodného. Odborní garanti z UIBE RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. a Ing. Alica Bartošová, PhD. pripravili pre deti súťaž o najlepšie vyrobené akvárium z farebných koralov. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/mtf-stu-na-noci-vyskumnikov-fotogaleria.html?page_id=12810
  • V roku 2015 (25.9.2016) prezentoval fakultu Ústav materiálov s prezentáciou „Poznaj materiály okolo seba“. Cieľom  bolo priblížiť deťom materiály, ktoré denne používajú.  Odborný garant doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (Ústav materiálov) pripravil 3 typy kovov (oceľ, hliník, karbón), ktoré mohli deti skúšať a hádať. Na ukážku sme mali konštrukcie z bicyklov z týchto kovov, ktoré zapožičal náš partner  KELLYS BICYCLES, s.r.o. Veľké Orvište, a ukážky z použitých materiálov od našich partnerov c2i, s.r.o. Dunajská Streda,  Bekaert Slovakia, s.r.o. Hlohovec. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/fotogaleria-z-noci-vyskumnikov.html?page_id=11935
  • V roku 2014 (26.9.2015) sme sa zúčastnili Noci výskumníkov s prezentáciou „Excelentná fakulta“, ktorú zabezpečil Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Robot ústavu rozhodne zvýšil mieru pozornosti najmä malých záujemcov, ktorých bolo na tisíce. Odborný garant: doc. Ing. Michal Kopček, PhD. Udeľovali sme špeciálne diplomy a certifikáty malým nadšencom, ktorí boli nielen úprimne zvedaví, ale i vďační za ocenenia. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=11274
  • V roku 2013 (27.9.2013) garantoval účasť fakulty Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu prezentáciou „Mysli jednoducho a kreatívne – be No. 1“, v rámci ktorého predviedol koncepciu „Štandardizácia pracoviska - učenie hrou". Hravosťou, nápaditosťou oslovili pracovníci ústavu malých návštevníkov, ktorí si samozrejme museli všetko vyskúšať. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/noc-vyskumnikov-2013.html?page_id=10494