Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Cieľom Slovenskej ergonomickej spoločnosti (SES) je dobrovoľne združovať občanov a organizácie, ktoré majú záujem o zdokonaľovanie ergonomickej úrovne výrobkov, výrobných prostriedkov a procesov, o humanizáciu práce a pracovných podmienok. SES podieľa na rozvoji poznatkov v oblasti ergonómie a ich daľšom šírení na úrovni akademickej, podnikovej i v oblasti verejného života jednotlivcov.

Ocenenie Slovenskej ergonomickej spoločnosti Za prínos v oblasti ergonómie prevzal v uplynulých dňoch doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM).

Karol Hatiar, ktorý je autorom vyše 150 publikácií z oblasti ergonómie, je aj autorom úvodníka (ako prvý zo Slovenska) vo významnom českom časopise Hygiena, ktorý je indexovaný v databázach Bibliographia Medica Czechoslovaca, Crossref, EBSCO, EMCare a Index Copernicus. Prinášame vám úvodné slovo doc. Hatiara v tomto časopise.

K oceneniu srdečne blahoželáme.