Prejsť na obsah
Dianie na MTF

COST poskytuje výskumníkom a inovátorom príležitosti na vytváranie sietí s cieľom posilniť Európske kapacity riešiť vedecké, technologické a spoločenské výzvy. O grant môžu žiadať výskumníci a inovátori z prostredia univerzít, výskumu, priemyslu (malé a stredné podniky), mimovládnych organizácií a podobne.

Návrhy predkladá sieť jednotlivých navrhovateľov, ktorú zastupuje hlavný navrhovateľ (minimálne 7 členov zo 7 členských krajín COST).

Stratégia COST sa zameriava na 3 oblasti v rámci akejkoľvek vednej disciplíny:

  • propagácia a šírenie excelentnosti,
  • podpora interdisciplinárneho výskumu pre prelomovú vedu,
  • posilnenie a udržanie mladých výskumníkov a inovátorov

Najbližší dátum uzávierky je 20. októbra 2022 o 12:00 (CET)

Podrobnosti výzvy sú dostupné na webe:

https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/

Základné informácie o podaní projektového návrhu vo výzve COST sú spracované aj vo videu: https://youtu.be/aOWzd0OxiTI

Financovanie z COST je určené na podporu sieťovacích aktivít, najmä:

  • stretnutia (t. j. stretnutia riadiaceho výboru, pracovnej skupiny a pod.),
  • tréningy,
  • mobilita výskumníkov a inovátorov (krátkodobé vedecké misie a virtuálna mobilita),
  • prezentácie na konferenciách organizovaných tretími stranami,
  • produkty diseminácie a komunikácie,
  • doplnkové výdavky vynaložené v prospech siete podľa podmienok výzvy, ktoré priamo nepodporujú sieťové aktivity, ale ak sú financované, tak preto že prinášajú pridanú hodnotu aktivitám siete.

Projektové návrhy sa podávajú prostredníctvom platformy e-COST cez formulár Technical annex.