Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Milé študentky, milí študenti,

podávanie prihlášok na Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2021/2022 bude na MTF STU prebiehať od 01.12.2020 do 31.01.2021. Prihlášku nájdete v AIS - „portál študenta – podanie prihlášky na výmenný pobyt“.

Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (email: maria.resetkova@stuba.sk, telefonický kontakt: +421 918 646 015) a na: https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

Výberové kritériá nájdete tu.

Obsah plánovaného štúdia je potrebné prekonzultovať s garantom študijného programu ešte pred podaním prihlášky.

 

Ak ste sa ešte stále nerozhodli, prípadne váhate s podaním prihlášky, určite si prečítajte skúsenosti našich študentov z mobilít

alebo

sa zúčastnite Erasmus+ webinára a zistite viac o programe. Kedy? Dňa 23.11.2020 o 14:00 hod.

Informácie o webinároch nájdete tu.

 

Tešíme sa na Vaše prihlášky!