Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené a milé kolegyne, kolegovia, zamestnanci a doktorandi MTF STU,
v mene dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave a Centra jazykov, humanitných vied a akademického športu Vás pozývame na Športový deň zamestnancov MTF, ktorý sa uskutoční v piatok 18. septembra 2020 vo vonkajšom areáli MTF.

Prihlášky posielajte najneskôr do 16.9.2020. Kontakt: Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD. (rastislav.hlavaty@stuba.sk).

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť a vzájomné povzbudzovanie.

Program 
Propozície