Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Chceli sme vám ukázať viac o  technológiách iónových zväzkov, alebo  príprave materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, príp. špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, senzorike. Aj sme vás pozvali 12.11.2020 v rámci Týždňa vedy a techniky 2020 na neobvyklú prehliadku „Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi“ a sľubovali sme, že to bude bezpečné bombardovanie.

Sme však radi, že ste ostali v bezpečí. Ale aby ste o nič neprišli – prichádzame my za vami a sľúbená prehliadka je TU.

„Táto prehliadka vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS2014+ : 313011W085 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“