Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný manažment kardiovaskulárnych ochorení, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Zámerom tohto projektu je vytvorenie mobilnej aplikácie pre pacientov a informačného systému pre lekárov s cieľom synchronizácie, zberu a analýzy digitálnych dát prostredníctvom algoritmov umelej inteligencie. Dáta budú získané pomocou bežne dostupných inteligentných zariadení schopných zaznamenávať biologické funkcie. Tento systém umožní lekárom telemedicínsky manažment chronických, kardiovaskulárnych ochorení pacienta, čím sa naplní podstata typu projektu pre aktivitu I - Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny.

Výsledné efekty projektu budú:

  1. zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí
  2. skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, resp. poskytnutí sociálnej služby
  3. pri poskytovaní zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti sa odstránia neproduktívne alebo vedľajšie výkony (napr. preprava pacienta za lekárom)

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: pavol.tanuska@stuba.sk do 20.1.2020; 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný manažment kardiovaskulárnych ochorení
Prílohy
Vzor - pripomienkový formulár
OPII Usmernenie k CBA