Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Akademický senát MTF STU v Trnave, na zasadnutí konanom 21.3.2018, schválil nasledovné dokumenty:

 

Vykonávacie predpisy pre voľby kandidáta na dekana MTF STU na funkčné obdobie 2018-2022

Harmonogram pre voľby kandidáta na dekana MTF STU na funkčné obdobie 2018-2022

 

Volebná komisia AS MTF STU v Trnave bude pracovať v zložení:

Predseda:

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Členovia:

doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Martin Oral
Bc. Martin Predajniansky